EMNER

Sportsfiskerne er lidt grå i toppen

Ønske om flere unge

HJØRRING:Formanden for Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, Karsten Jakobsen, er ganske godt tilfreds med medlemstallet, der ligger på 500. Men han ser gerne flere unge i klubben: - Vi er en lidt grå forening, sagde han på generalforsamlingen på Ungdomsskolen Godthåb. Men måske bedres det, hvis vi sætter ungdomskontingentet ned. Ud af de mange medlemmer er der 50, der er under 25 år, og da foreningen kun har 14 juniormedlemmer, ser jeg gerne kontingentet sættes ned for dem, fra 325 kr. til 100 kr. - Vi vil gerne have fat i de helt unge, siger formanden, for på den måde får vi også tilskud fra kommunen. Kontingentnedsættelsen for de unge blev vedtaget, men ellers var det en stille og rolig generalforsamling med kun 55 fremmødte. For nogle få år.siden var der dobbelt så mange til den årlige generalforsamling, så formanden hentyder til den gamle formulering om, at det må gå godt, når ikke så mange møder frem. Snart jubilæum Ellers ruster foreningen sig til det snarlige jubilæum, der finder sted med en reception i klublokalet på Kochsvej den 20 marts. Det er her, foreningen fylder 75 år, og det vil blive markeret med flere arrangementer hen på ret. Blandt andet med en familiedag i Svanelunden i maj, hvor der bliver en fiskekonkurrence for alle. Et jubilæumsskrift er også på bedding, men det kan desværre ikke nå at blive færdigt til receptionen, hvilket formanden beklager. I sin beretning om det fiskemæssige kom han ind på, at Uggerby Å i år har været en skuffelse med kun få fisk: - Det er måske det magre år, der er fulgt efter seks fede år, sagde formanden, der heller ikke priste Varbro Å for at være givtig med mange fisk. Men sådan er det over hele landet, konstaterede formanden, der fastslog, at Varbro Å er blever ramt af et par gylleforureninger fra en gård, der har været under ombygning: Skaden virker til at være minimal, men Hirtshals Kommune har lovet at skærpe tilsynet, så det ikke gentager sig. Overskud Formanden fortalte videre, at der er udsat karper i Guldager Sø som et nyt tiltag. Der har været holdt fire fiskekonkurrencer - og garnpatruljen har fundet nogle få garn, men ikke noget alarmerende. Foreningen kommer ud med et overskud på 48.000 kr. Økonomien ser god ud med et klubhus og en egenkapital på 300.000 kr. Der var ingen nyvalg.