Sportslig succes i Jetsmark IF

Foreningen fik underskud og må øge indtægterne

PANDRUP:På det sportslige område er Jetsmark Idrætsforening på rette spor, og klubbens hidtidige målsætninger er mere end opfyldt. Men sportslig succes koster, og det kan ses på regnskabet. Derfor skal Jetsmark IF blandt andet arrangere flere sociale aktiviteter for at få penge i kassen. Det slog formanden for idrætsforeningen, Steen Bjørn, fast på generalforsamlingen onsdag aften. - Klubbens ungdomsafdeling har haft en kanon sæson. Det har resulteret i, at vi nu er repræsenteret med flere mesterækkehold i den kommende sæson. Juniorholdet kronede endda hele sæsonen med et JBU mesterskab. Det er dejligt at kunne konstatere, at den fem-års handlings- og visionsplan for ungdomsarbejdet, som vi satte i værk for tre år siden, allerede er overhalet gevaldigt indenom. Det betyder, at vi må i gang igen med nye visioner - det er et dejligt perspektiv, sagde Steen Bjørn. Han glædede sig naturligvis også over oprykningen til 2. division, hvilket betyder, at Jetsmark IF for første gang kan kalde sig divisionsklub. - Den nye udfordring for holdet og klubben er nu at bide sig fast i disse nye omgivelser. Omstillingen har ikke være let. Spillerne har trods en vis modgang vist en ukuelig figtherånd, og vi håber alle, at vi stadigvæk kan kalde os en divisionsklub, når 2003 er omme, sagde formanden, som omtalte samarbejdsaftalen med FC Nordjylland. - Samarbejdsaftalens visioner er at styrke nordjysk fodbold mest muligt. Forudsætningerne har været en stiltiende accept af at AAB, FC Nordjylland og JIF nok kommer til at befinde sig på tre forskellige niveauer. Altså et superligahold, et 1. divisionshold og så et 2. divisionshold. Indenfor denne filosofi og disse rammer er der så aftalt nogle samarbejdsmuligheder mellem JIF og FC Nordjylland i forhold til spillermateriale, sundhedssektor og sponsorside. Kan aftalen give samme udbytte som AAB-aftalen på ungdomssiden, vil det være helt optimalt, mente Steen Bjørn. Stort underskud Formanden måtte dog konstatere, at den sportslige succes har betydet stigende omkostninger. Jetsmark IF fik et underskud sidste år på 268.000 kr. Det skyldes til dels store afskrivninger på klubhuset på 103.000 kr. Men det resterende underskud på 165.000 kr. er større end forventet, selv om klubben hvert andet år har store udgifter i forbindelse med udskiftning af spillertøj. Den sportslige succes midt i et kalenderår (oprykningen til 2. division) betød, at foreningen fik flere udgifter end forventet, forklarer Steen Bjørn. Jetsmark IF"s omsætning var på 1,53 mio. kr. sidste år, og budgettet for i år er i samme størrelsesorden. For at øge indtægterne skal der arrangeres flre sociale og kulturelle aktiviteter, som forenigen flere gange havde succes med sidste år. - Vi må konstatere, at vi må ud og hente flere midler via egne arrangementer, højere kontingenter og flere sponsormidler for at få forretningen Jetsmark Idrætsforening til at hænge økonomisk sammen, sagde formanden generalforsamlingen. Sidste år arrangerede klubben to arrangementer, hvor der var fokus på mad, musik og vin. Begge arrangementer blev udsolgt, så i løbet af i år vil der finde lignende arrangementer sted. Klubben stod også bag et cykelsponsorløb, som gav et overskud på knap 64.000 kr., og et lignende arrangement er i støbeskeen i år, hvor der dog satses på at ramme en bredere målgruppe ved at arrangere flere aktiviteter samme dag som cykelløbet. Indtægterne forsøges også øget ved at hente flere bidrag hos sponsorerme, og der er nedsat et nyt sponsorudvalg. Endelig besluttede generalforsamlingen, at kontingentet blev hævet med 100 kr. for alle undtagen de allermindste medlemmer, der kun skal betale 50 kr. mere for at spille. Mesterrækkehold Ungdomsformand Mogens Jensen fortalte i sin beretning om den sportslige fremgang, der er sket blandt ungdomsholdene. Juniorholdet vandt det jyske mesterskab i mesterrække 2, og i år har foreningen mesterrækkehold hos både juniorer og ynglinge. - Aftalen med AaB er fornyet for to år. På sigt er planen at forstærke ungdomsrækkerne og om muligt levere talenter til Aab ligahold. Vores fem-års plan er lykkedes til fulde, da vi inden for denne årrække ville rykke op i mesterrækkerne med flere hold, sagde Mogens Jensen, der også omtalte flere af de andre ungdomshold placeringer. Opbakning fra sponsorer har været medvirkende til, at klubben har kunnet sende trænere på flere og bedre kurser, og spillerne deltog i forskellige træningsstævner. For at styrke det sociale samvær blev der blandt andet arrangeret fællesspisning efter træningen, en dommer fortalt om nye regler, og spillere fra Fortuna Hjørring fortalte om deres oplevelser. Ungdomsformanden omtalte også drengespillernes tur til Limone Cup i Italien, og klubben vil gøre en lignende tur til en fast tradition i drenge- og pigeafdelingen. Klubben arrangerede også jyske mesterskaber, både i indendørs og udendørs fodbold, og Mogens Jensen rettede en stor tak til de mange frivillige, der gav en hjælpende hånd. Formand fortsætter Steen Bjørn blev genvalgt som formand på generalforsamlingen, og samarbejdsaftalen med FC Nordjylland var årsagen til, at antallet af medlemmer i bestyrelsen blev skåret ned til fem personer. - Aftalen indebærer, at vi skal have en smallere struktur og være mere handlekraftig. Vi vil få lettere ved at mødes og træffe beslutninger, forklarer Steen Bjørn. Bestyrelsen består nu af Rita Nielsen, Mogens Jensen, Ove Hallager, Carsten Christensen og Steen Bjørn. Derimod fortsætter Bettina Guldager, Ole Bjørn, Henrik Mortensen og Søren Hejlesen i forskellige underudvalg.