Sportslitteratur?

"Kunst og konkurrence. Om sportslitteratur"

Denne bog har som sin tematik det, sporten siger os, dvs. måden, vi fortolker og udlægger sporten, og det sker med afsæt i sportslitteraturen. Det er ikke fordi, der er skrevet meget om sport i litteraturen, men sporten har en motivisk rolle at spille i noget litteratur. Dét er Lützens materiale – at man så kalder det sportslitteratur er måske en kende overdrevet. Bogen er inddelt i tre afsnit, hvoraf første afsnit er en indkredsning af, hvad der kan menes med sportslitteratur. Hvor journalistikken først og fremmest er fokuseret på dagsresultater, indretter litteraturen sig snarere efter de eksistentielle og æstetiske spor i sportsudøvelsen, der indledningsvis defineres som "institutionaliserede konkurrencer som udøves med kroppen." Andet afsnit fokuserer på tre opfattelser af sporten: 1) den autonome, hvor sporten ikke tjener noget andet formål end sporten selv, den er altså hverken til for tilskuerne eller tjener politiske eller religiøse mål; 2) den receptive, der fokuserer på tilskuerens oplevelse af sporten og endelig 3) den autentiske opfattelse, der i en eller anden grad ser sporten som en håndlanger for noget andet - fx. skønhed, religion eller politik/ideologi. Tredje del undersøger sporten og æstetikken. Lützen opstiller en sammenhæng mellem det skønne og det gode, således at en god fodboldkamp også er en skøn fodboldkamp, hvad de fleste nok er ligeglade med, hvis deres hold ikke vinder. Mit postulat er, at mange fodboldelskere er mere interesseret i dagsresultaterne, altså journalistikken, end i den kunstneriske tilnærmelse til en eller anden diffus sportens idé. Så måske Lützen ikke har fået fat i en samfundsmæssig indstilling til sporten, men derimod i en litterær æstetik? Den let banale konklusion Lützen skriver sig frem til gennem sine motiviske analyser er, at litteraturen reflekterer, og dermed selv indskriver sig i, en forskel mellem en teoretisk anskuende (tekstlig) og en praktisk udøvende (kropslig) kultur. Christian Stokbro Karlsen kultur@nordjyske.dk Peter Heller Lützen "Kunst og konkurrence. Om sportslitteratur" 173 sider, 198 kr. Århus Universitetsforlag