Retspleje

Sportsmann får 1,3 million

Der har været rigeligt med retssager, der omhandler Nørregade 1 i Hirtshals. Men nu, cirka ti år efter det hele startede, skulle der med landsrettens kendelse være sat en stopper for al postyret.

Nør­re­gade 1 er en byg­ning, der har væ­ret om­talt en del de sid­ste ti år. Men landsretsdommen skulle nu afslutte tumulten.Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Nør­re­gade 1 er en byg­ning, der har væ­ret om­talt en del de sid­ste ti år. Men landsretsdommen skulle nu afslutte tumulten.Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Vestre Landsret har nemlig stadfæstet byrettens afgørelse om, at udlejer Birthe Nymann Jensen skal betale godt en million kroner i erstatning til sin lejer, indehaveren af Sportsmann i Hirtshals, John Jørgensen. I 1998 fik Birthe Nymann Jensen landsrettens ord for, at hun var retmæssig ejer af bygningen, hvilket blev stadfæstet af højesteret i 2002. Men herefter gik det galt mellem lejer og udlejer. Fra gener til chikane Ifølge John Jørgensen udviklede gener fra den tidligere ejers byggeri sig nu til regulær chikane. Blandt andet blev et nedtaget airconditionanlæg aldrig sat op igen, en byggekran stod foran indgangen i en uge, før den kom i brug, og Sportsmann måtte ikke sætte skilte op på facaden. Men en forsikringssag med nogle vandskader var det, der fik John Jørgensen til at slæbe sin udlejer i retten. - Det slog hovedet på sømmet, siger han. - En retssag er dyr, og man prøver jo altid at løse tingene, men at hun (Nymann, red.) ikke ville forklare forsikringsselskabet, hvad årsagen var, er ren chikane. Så ville mit forsikringsselskab jo ikke udbetale pengene. Byretten valgte i maj sidste år at følge John Jørgensens krav, der blandt andet omhandlede en nedsættelse af husleje, erstatning for tabt fortjeneste under ombygningen samt opsætning af airconditionanlægget og facadeskilte. Denne dom fulgte landsretten og pålagde desuden Birthe Nymann Jensen at betale sagsomkostninger fra den anden retssag oveni. Den samlede erstatning kom altså op på godt 1,3 mio. John Jørgensen er tilfreds med dommen, men ønsker også at fortsætte som før. - Det positive er jo, at alle dommere var enige. Der var altså ingen tvivl overhovedet om, at afgørelsen var rigtig, siger han. Butikken bliver i byen - Vi er professionelle, og glade for at være i Hirtshals. Vi åbnede for 20 år siden, og vil da gerne fortsætte med at drive forretning her. Birthe Nymann Jensen ønsker ikke at udtale sig, men henviser i stedet til sin advokat, Henning Bjørumslet. Han forklarer, at der under sagen har været tvivl omkring årsagen til vandskaderne, og om Birthe Nymann Jensen kunne gøres ansvarlig. Derfor blev dommen anket i første omgang. Han fortæller desuden, at størstedelen af erstatningskravet vil blive sendt til den bygge- og entrepriseforsikring, Birthe Nymann Jensen har tegnet i forbindelse med projektet.