Børnepasning

Spotter flere med særlige behov

I Aalborg Kommune mærker man det stigende behov for støtte til børn, der er født for tidligt.

- Vi spotter langt flere børn med særlige behov i dagpleje og børnehaver, siger Marianne Stokbro, konstitueret leder af småbørnsafsnittet i Aalborg Kommune. Hun understreger samtidig, at det er vigtigt ikke at generalisere gruppen af for tidligt fødte børn. - De er lige så mangfoldige som alle andre, og det er langt fra alle, der har problemer, fastslår hun. - Men vi har stor bevågenhed overfor børn med de særlige behov - og i mange tilfælde anbefaler vi, at de tilbydes en dobbeltplads med ekstra ressourcer i dagplejen, fremfor det mere urolige miljø i en institution, siger hun. I nogle tilfælde er problemet så massivt, at børnene anbringes i en specialgruppe. Marianne Stokbro har ikke tal på, hvor mange børn det drejer sig om, og hvor store udgifterne er. - Men vi forsøger i alle tilfælde at give børnene det bedst mulige tilbud, indenfor den økonomiske ramme vi har, siger hun.