Spring på bussen

Den kollektive trafik har været ekstraordinært meget i fokus i den senere tid.

De negative historier om DSB og trængselsringen i København har stået i kø, men bag al polemikken ligger en alvorlig udfordring, som vi bliver nødt til at tage seriøst. Nemlig den, at hvis vi skal undgå at de store bysamfund drukner i bilkøer og hvis vi skal opnå de reduktioner i CO2-udslippet som der er blevet lagt op til, så bliver den kollektive trafik nødt til at løse langt størstedelen af trafikstigningerne i fremtiden. Den udfordring har vi i NTs bestyrelse taget op og har netop sendt en ny trafikplan i høring. En trafikplan hvor vi går efter en stigning i passagertallet på to pct. om året, vi går efter at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik, i form af bedre ventefaciliteter, information, service og komfort, samtidigt med at vi målrettet går efter at vores busser er miljøvenlige og udleder mindst muligt CO2. En stigning på to pct. i passagerantallet om året lyder måske ikke umiddelbart af meget, men holder vi en stigningstakt på to pct. om året frem til år 2030, vil passagertallet i NT, være steget med 50 pct., hvilket i mine øjne er meget ambitiøst. Den nye trafikplan bygger videre på den positive udvikling, vi i de senere år har oplevet i den kollektive trafik i Nordjylland. Nye X-busruter, fokus på den oplevelse kunderne har af at køre bus, og fokus på at styrke chaufførernes kompetencer og servicegen, har resulteret i at vi har fået vendt den negative udvikling den kollektive trafik var kommet ind i. En negativ passagerudvikling er blevet vendt til fremgang, og stemningen om den kollektive trafik er blevet væsentligt bedre. Hvor nogle politikere før så på den kollektive trafik som et besværligt, men nødvendigt onde, ser stort set alle politikere nu på den kollektive trafik som en af løsningerne på fremtidens trængsels og miljøproblemer. Det synes jeg som formand for NT er overordentligt positivt, og vi har med den nye trafikplan taget handsken op. Vi har i Trafikplanen tilladt os, at udpege en retning for den kollektive trafik i fremtiden, og også lagt op til diskussion om infrastrukturinvesteringer i form af busbaner, ventefaciliteter og en mulig fremtidig letbane i Aalborg mellem midtbyen og det nye Universitetshospital. Investeringer som i økonomiske trængselstider, kan være svære at finde finansiering til, men jeg tror at hvis vi anstrenger os i samspil med statslige puljer, er det bestemt ikke urealistisk. Nu skal Trafikplanen i høring. Jeg håber på en god debat, og at vi i NT sammen med de 11 nordjyske kommuner og region Nordjylland kan tænke langsigtet og i fællesskab tage de rigtige strategiske valg for den kollektive trafik. Danmark og Nordjylland er i en økonomisk svær periode og tiden er derfor kommet til, at vi rykker sammen i bussen og laver de rigtige prioriteringer til glæde og nordjyllands udvikling og den kollektive trafik.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.