Lokalpolitik

Spring på reformtoget

Byråd skal involveres

AABYBRO:- Hvorfor skal vi stå på perronen og se sure ud og lade alle tog køre forbi og så tro, der er plads i det sidste tog? spørger viceborgmester JørnKrogsgaard (V), som ser store muligheder i en kommunereform. Dermed markerer han sig som den mest reformivrige politiker i Aabybro Byråd, der i enighed har vedtaget en beslutning om ”at byrådet udtrykker generel skepsis overfor strukturkommisionens rapport”. Jørn Krogsgaard mener, at hele byrådet bør inddrages i beslutningsprocessen. - Byrådene i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup bør holde et fælles temamøde senest i marts, siger JørnKrogsgaard, som har gjort sin borgmester, Ole LykkegaardAndersen, opmærksom på ønsket. Jørn Krogsgaard er skuffet over, at mange politikere bruger megen tid på at bebrejde andre, at de har været tidligt ude med foreslåede samarbejder. - Både Kommunernes Landsforening og de offentligt ansattes fagforeninger har taget klar stilling til en ny struktur og ser positivt på mulighederne, siger han. - Aabybro,Brovst,Fjerritslev og Pandrup kommuner bør gå sammen i en Nordsø-kommune, siger han og finder det naturligt for Fjerritslev at gå med i dette samarbejde.Men han mener ikke, det er nødvendigt at udvide kredsen med også Brønderslev og Løkken/Vraa. - Opgavefordelingen afgør størrelsen. Det ser ud til, at den arbejdsduelige størrelse er med 40.000 indbyggere, siger han. I forbindelse med betalingen for gennemførelsen af en reform, mener han, der foregår en nedvurdering af de offentligt ansatte. - Hvorfor vil man på forhånd fratage dygtige offentligt ansatte chancen for at effektivisere den offentlige sektor? Vi bliver nødt til at se på fremtidens behov og muligheder og ikke kun se negativt på dette, siger Jørn Krogsgaard. Han mener han, at de små kommuner vil få svært ved fortsat at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. - Istedet vil man søge til steder med større faglige miljøer og mulighed for at specialisere, siger JørnKrogsgaard. Han mener, at større kommuner kan overtage en række opgaver fra amterne. - Desuden er det oplagt at arbejde sammen om den kommunale planlægning, materielgårde, projektering af veje og indenfor miljø i stedet for som idag at stoppe sin planlæging ved Røgild eller Rævhede, siger Jørn Krogsgaard.