Springer rengøring over

Antallet af rengøringstimer på Karensmindeskolen i Støvring er sat ned, sådan det svarer til skolens budget.

Karensmindeskolen havde forventet en ekstra tildeling rengøring efter udbygningen af skolen i 2005, men bevillingen er udeblevet, så da en rengøringsassistent nu går på pension, vil skolen spare ved at enkelte lokaler i løbet af en uge springes over. Toiletter vil dog fortsat blive gjort rene hver dag og skraldespandene tømmes.