EMNER

Springvand deler vandene

Kun politisk flertal for at vedligeholde to af kommunens i alt seks springvand

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vandkunsten i Jernbanegade er udført af Lene Elsner, som her ses til højre ved indvielsen. Arkivfoto: Marianne Andersen

Vandkunsten i Rebild Bakker og vandkunsten ved stationen i Støvring, er de to ud af i alt seks springvand, som kommunen vil passe. Den beslutning delte ellers vandene, så at sige, i byrådet sådan der måtte en afstemning til, for at få sagen afgjort. Indstillingen fra teknisk udvalg var ellers fra flertallet, bestående af Gert Fischer (V), Mogens Schou Andersen (DF) og Leif Nielsen (V) at kommunen skal stå for vedligeholdelsen af alle springvandene. Den oprindelige beslutning var, at kommunen passer de springvand, der står på kommunal jord, men det har vist sig at ingen af dem står sådan. Mindretallet i teknisk udvalg, Morten Lem (S) og Bertil Mortensen (SF) krævede sagen i byrådet og de fik støtte af økonomiudvalget, bortset fra Søren Søe fra Oplandslisten. Det vil sige, at Socialdemokratenre, SF, de radikale og fra Venstre, Anny Winther, Anders Norup og Søren Konnerup med til sammen 14 stemmer vedtog at kommunen kun skal holde de to springvand, det ved stationen i Støvring og vandkunsten i Bakkerne. Morten Nielsen (V) og Ole Frederiksen (V) stemte hverken for eller imod, mens Rikke Karlsson (DF) ikke deltog i afstemnin