Færdselsforseelser

Spritbilister bliver lænket til hjemmet

NORDJYLLAND:En helt ny form for straf bliver til næste år indført i Danmark, når man kan blive dømt til at få en elektronisk sender monteret omkring anklen. En central computer overvåger så dag og nat, hvor senderen befinder sig, og bevæger man sig mere end 25-40 meter fra hjemmet eller forsøger man at fjerne senderen, så går en alarm i gang. Justitsminister Lene Espersen (K) har netop fremsat et lovforslag om elektroniske fodlænker, som skal træde i stedet for en ubetinget fængselsdom for spirituskørsel på op til tre måneder. Det ventes, at et enigt folketing vil vedtage den nye ordning, der vil blive indført til 1. juli næste år. - Vi har i et stykke tid ledt efter et alternativ til de ubetingede straffe, og her har vi en mulighed, der både tilgodeser borgernes retsfølelse og samtidig betyder, at den dømte har muligheden for at beholde sit arbejde, siger Lene Espersen. Modellen bliver nemlig, at den dømte kan få lov til at gå på arbejde i et meget præcist defineret tidsrum, men de skal være hjemme igen til tiden, ellers hyler lænken. - Mange vil måske opfatte det som meget lempeligt sammenlignet med at skulle i fængslet; men erfaringerne fra udlandet viser, at det opleves som en hård straf, siger Lene Espersen. - Desuden er det kun de forholdsvis milde spritdomme på op til tre måneders fængsel, der kommer på tale. Bliver nogen dræbt på grund af en spritkørsel, skal man fortsat have en almindelig fængselsdom, fastslår justitsministeren. Ordningen skal ses i sammenhæng med et forslag om skærpede straffe til spritbilister, som betyder, at man fremover får en ubetinget fængselsstraf tredje gang, man bliver taget med sprit i blodet. Det er så denne dom, som Kriminalforsorgen kan ændre til en fodlænke, hvis man vurderer, at den pågældende er egnet til det. I den forbindelse vil man se på familieforhold; men den pågældende kan også blive pålagt at gå i alkoholbehandling. I Sverige har man allerede siden 1994 brugt fodlænker, og erfaringerne herfra er særdeles gode. Langt færre af dem med fodlænke begår nye lovovertrædelser sammenlignet med personer, der har fået en almindelig fængselsstraf. Her bruges fodlænken dog også til andre end spritbilister, og Lene Espersen er da heller ikke afvisende overfor tanken om, at det kan komme på tale engang i fremtiden. - Vi skal dog først se, hvordan ordningen fungerer for spritbilister. Jeg vil dog være tilbageholdende med at bruge ordningen i forbindelse med voldsdomme, siger hun.