Færdselsforseelser

Spritkørsel på p-plads

HELSINGØR:En 35-årig mand fra Midtthy slap ikke så heldig fra en kort køretur på havnen i Helsingør en tidlig morgen i februar. Blodprøven viste nemlig en promille på 2,41 og det udløste i retsafdelingen i Thisted en betinget dom på 20 dages fængsel med blandt andet betingelser i form af 30 timers samfundstjeneste foruden en tillægsbøde på 6000 kroner og så tre år uden kørekort.