Lokalpolitik

Sprøjtegift skal fortsat holde kommunen pæn

10 liter af ukrudtsmidlet Round Up sparer kommunen 180.000 kroner om året

Der er ingen udsigt til at fodboldbaner, rabatter og andre grønne arealer i Brovst Kommunes varetægt bliver helt fri for sprøjtegift i de kommende år. Det er ellers formålet med en frivillig aftale, som kommunerne har indgået med Miljøministeriet. I Brovst har politikerne i byrådets tekniske udvalg netop taget stilling til kommunens forbrug af sprøjtemidlet Round Up. Efter en gennemgang af forbruget er de enige om, at de ansatte i den grønne afdeling også fremover må have lov at bruge 10 liter af sprøjtemidlet om året. Formanden for teknisk udvalg, Leif Madsen (UP) er glad for, at kommunens forbrug af Round Up er nået ned på de ti liter om året. Han mener ikke, kommunen har mulighed for at spare ydeligere på området på grund af økonomien i 2003. Dermed skulle borgerne i kommunen ikke komme til at opleve hverken mere eller mindre ukrudt i kommunens græs og bede end de har været vant til de sidste par år, hvor sprøjtemiddelforbruget har ligget på samme niveau. - 10 liter er bestemt ikke ret meget. Det blev for et par år siden skåret ned til et absolut minimum. Vi har skåret så meget, som vi kan, uden at udvide mandskabsstyrken, forklarer kommuneingeniør Henrik Damsgaard som samtidig slår fast, at forbruget har været højere førhen. - I og med at man er blevet opmærksom på, at det kan være problematisk at bruge Round Up, har man reduceret brugen. Ifølge en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet skal alle landets kommuner nedtrappe brugen af Round Up til og med 31. december 2002, hvorefter kommunernes grønne områder skal være fuldstændig fri for sprøjtegift. Men aftalen er frivillig, og det er helt op til kommunerne selv at bestemme, om de vil overholde aftalen, forklarerer kommuneingeniøren. Forvaltningens beregninger viser, at det vil koste kommunens skatteydere 180.000 kroner om året plus en startinvestering på 100.000 kroner, at holde de grønne områder så pæne, som de er nu, hvis Round Up'en skal erstattes af en mand med ukrudtsbrænder. Den grønne afdeling vil også fremover forsøge helt at friholde områder i den nordlige ende af Brovst by for brugen af sprøjtemidler, fordi vandværket har grundvandsboringer i det område.