Sprøjtegifte på vej tilbage efter 10 års forbud

KØBENHAVN:En stribe sundhedsskadelige sprøjtegifte, som har været forbudt i Danmark i næsten 10 år, kan være på vej tilbage til de danske marker og drivhuse. EU-Kommissionen presser nemlig på for at få godkendt en liste med stofferne trods udbredt modstand fra Danmark og en stribe andre EU-lande. Folketingets Europaudvalg gav fredag miljøminister Connie Hedegaard (K) fortsat opbakning til regeringens kamp mod en godkendelse af stofferne, som skal til behandling på et møde i EU’s landbrugsgruppe den 4. juli. - I Danmark lægger vi vægt på, at der skal være påvist sikker anvendelse for det, man bruger, og det gør vi blandt andet af hensyn til det danske grundvand. Det er vi meget, meget nidkære med, og Miljøstyrelsen mener ikke, at der påvist sikker anvendelse på det her, siger Connie Hedegaard om den danske modstand. Stofferne, det handler om, er de såkaldte aktivstoffer azinphos-methyl, methamidophos, dinocap, procymidon, vinclozolin, fenarimol, carbendazim og flusilazol. Ingen af stofferne er i dag godkendt i Danmark, men hvis de bliver optaget på EU’s liste, er Danmark forpligtet til at godkende ansøgninger om brug af stofferne efter ensartede EU-regler. De enkelte EU-lande kan dog tage hensyn til særlige forhold som for eksempel udvaskning til grundvandet. Samtidig forpligter Danmark sig til at acceptere, at der er rester af de omtalte stoffer i de fødevarer, danskerne spiser, da EU samtidig fastsætter fælles grænseværdier for, hvor store rester af sprøjtegiftene der må være i fødevarer og foder. Alle stofferne er blevet vurderet af en arbejdsgruppe under EU, som har udtalt, at de vil være sikre at anvende, men i et notat til Folketinget fastslår Miljøministeriet, at Danmark er uenig i den vurdering i forhold til alle stofferne. Således skriver Miljøministeriet om stofferne procymidon, vinclozolin og fenarimol, at de er skadelige for reproduktionen, og carbendazim kan give skader på arveanlæggene og er muligvis kræftfremkaldende. For stofferne methamidophos og dinocap kritiseres det, at der ikke er fundet en sikker anvendelse for dem, der bruger sprøjtemidlerne, selv om de beskytter sig. Men trods modstand fra Danmark og en stribe andre lande kan det alligevel blive svært at forhindre, at stofferne opnår EU’s godkendelse. EU-Kommissionen har nemlig fremsat forslaget efter den såkaldte komité-procedure, som betyder, at der ikke bare skal være flertal, men også et kvalificeret flertal imod, for at bremse kommissionens forslag. Det betyder, at der ikke bare skal være et flertal af lande imod, men de skal også repræsentere mindst 62 procent af EU’s befolkning og mindst 232 ud af de 321 stemmer, der i alt er i EU’s ministerråd. /ritzau/

Forsiden