Sprøjtegiften ud af haverne

Pæn interesse for Rebild Vandværks projekt "Giftfri by"

REBILD:Målet om 200 giftfri haver i Rebild blev ganske vist ikke opfyldt på den allerførste kampagnedag, hvor Rebild Vandværk havde stillet an med diverse aktiviteter for at motivere haveejerne til at droppe sprøjtegiften. Men det havde man nu heller ikke regnet med. Omkring 40 afleverede en erklæring om at dyrke haven giftfrit, og det er vandværkets driftsleder, Orla Jørgensen, ganske godt tilfreds med: - Der har været mange her i dag, og det er jo meningen, at vi skal følge det op hen ad vejen. Det var mere for at få det skudt i gang, siger han og understreger, at det på ingen måde bliver for sent at tilmelde sig. Sven Erik Mortensen er blandt dem, der har afleveret en tilmelding og også benytter sig af det gode tilbud om at hente gratis flis, som kan kvæle ukrudtet. Det er dog slet ikke noget nyt for ham, at haven kan klare sig uden sprøjtning. - Nej, jeg var sporet ind på det i forvejen. Jeg havde heller ikke noget gift at aflevere. Men det er en god ide at få flere med på ideen, siger han, mens han skovler i traileren fra den stadig godt fyldte container på parkeringspladsen ved Rebild Bakker. Her ser det ikke ud til at være svundet meget i læsset af flis, men Orla Jørgensen siger, at 40 kubikmeter altså også er temmelig meget. Der har dog været andre haveejere, der havde noget gift at aflevere i dagens anledning. En kom for eksempel med en hel bunke af både sprøjtegift og kunstgødning, fordi nu skulle det være slut. Og her stod den nu pensionerede gartner fra Aalborg, Henning Skriver, så klar med gode råd om, hvordan man klarer sig uden de kunstige hjælpemidler. Han har været med til at starte projekt "Giftfri by" i Aalborg Kommune, hvor han var ansat, indtil han gik på efterløn for nylig. - Kunstgødning render jo hurtigt ned, så organisk gødning gør også planterne mere gavn, når de har en lang periode til at optage næringen. Hønsemøg er jo for eksempel rigtig godt, siger Henning Skriver og indrømmer, at man så må tage lugten med. Den organiske gødning findes dog også i pilleform, hvor lugten er lidt mindre udpræget. - De er så også lidt dyrere. Men hvis man vil bruge lidt flere skillinger, får man også en bedre virkning på planterne. Med Niels Riis' have på Rebildvej 2 som eksempel fortalte Henning Skriver en hel del interesserede om, hvordan man kan bruge bunddækkeplanter og andre alternativer til sprøjtning. - En rigtig naturhave er én, hvor både skadelige og gavnlige insekter gerne vil være. Men så holder de normalt hinanden nede. I en rigtig friseret have udrydder man jo også de gode insekter som mariehøns, bladlusløve og svirreflue. Dem ser man titi indendøre om vinteren, og de fleste slår dem ihjel, fordi de ligner noget hvepseagtigt. Men det er helt forkert. Det er vigtigt, at folk ved noget om de forskellige insekter, siger Henning Skriver. Og der var sandelig også noget for børnene - samt deres fædre og bedstefædre - på kampagnedagen i Rebild. Skørping Kommunes naturvejleder, Søren Risborg, havde stillet an med et par finurlige "fuglekassegeneratorer", så alle meget nemt kunne save træ ud i de rigtige formater og senere hamre dem sammen til boliger for meget nyttige mejser. - Mejser spiser omkring 1000 stykker kryb om dagen i yngletiden, og det er både insektlarver og bladlus. Og da de har unger i kassen i cirka 19 dage, så bliver det jo til noget, siger Søren Risborg, som gerne vil slå et slag for, at vi lukker mere natur ind i vores haver. - Vi har vel haver for at have et stykke natur ved vores hus, men vi jager naturen ud, når vi sprøjter. Vi skal også lære at lade nogle hjørner stå, så nogle af de andre nyttige dyr har lyst til at være der, siger naturvejlederen. Blandt andre pindsvin og spidsmus elsker snegle og insekter, kan man læse sig til i den brochure, som Rebild Vandværk har omdelt i anledning af projektet. Hvis man vil vide mere om fuglekassebyggeri, for eksempel hvor store hullerne skal være, og hvor højt oppe man skal hænge kasserne, kan man blandt andet klikke sig ind på www.e-haven.dk, hjem.get2net.dk/iwan-sonne/ eller www.musvitkasse.dk.