Sprog og motorik i fokus på biblioteket

PANDRUP:Lørdag summede Pandrup Bibliotek af pludren fra de mange småbørn, der sammen med deres forældre, primært mødrene, var mødt op for at se nærmere på en række nyudviklede sprogkufferter. Kufferterne er blevet til i et tværfagligt samarbejde bestående af fagpersoner fra de fire jammerbugtkommuner. Tanken bag dem er at give dagplejere og forældre nogle redskaber til, hvordan man kan stimulere barnets sproglige og motoriske udvikling. Kufferterne er opbygget over forskellige temaer og indeholder forslag til rim, sange og remser. De er dels til udlån på biblioteket og dels til brug i dagplejen.