Sprogcenter Himmerland lukker til nytår

Medlemskommunerne bag centret vil stå frit og selv finde udbydere af sprogundervisning

EMNER 1. juni 2005 06:00

HOBRO:Sprogcenter Himmerland i Hobro lukker til nytår. I fremtiden må indvandrere og flygtninge derfor lære dansk hos andre sprogundervisere - eksempelvis private aftenskoler. Ansvaret vil dog fortsat ligge hos den enkelte kommune. Men at drive fælles sprogsskole, som det har været tilfældet siden 1999, ønsker flertallet af de 11 himmerlandske kommuner altså ikke længere. Det tager socialudvalget konsekvensen af og anbefaler at lukke med udgangen af 2005. Som entreprenør-kommune og hjemsted for sprogskolen ligger ansvaret i sidste instans hos Hobro Byråd, som utvivlsomt blåstempler beslutningen på sit møde 14. juni. Sammenlagt koster Sprogcenter Himmerland i år de 11 medlemskommuner godt og vel 11,5 millioner kroner at drive. Ikke uventet Socialudvalgsformand Hans Poulsen (S), Hobro Kommune, understreger, at der ikke ligger utilfredshed til grund for at lukke sprogcentret i Vestergade. - Ingen smækker med dørene i forhold til et vellykket samarbejde, som blot er blevet overhalet af udviklingen med et faldende flygtningetal og tempoet i de forestående kommunesammenlægninger, hvor kommunerne er begyndt at orientere sig mod andre samarbejdspartnere. Lukningen er derfor hverken dramatisk eller uventet, og vi har orienteret de dygtige medarbejdere på sprogcentret, som har udført et stort stykke arbejde, forklarer Hans Poulsen. Stramninger på områder som familiesammenføring betyder færre flygtninge og dermed færre kunder i butikken hos Sprogcenter Himmerland i Hobro med afdelinger i Terndrup, Løgstør, Aars og Stoholm. Hvor centret i perioden 1. januar til 31. maj underviste 500 kursister i 2002 og 521 kursister i 2003, dalede kursisttallet i samme periode i fjor til 391 kursister, mens kursisterne i perioden 1. januar 2005 til udgangen af denne måned udgør 242. Tallet af lærere samt kursusledere er i samme periode faldet fra 60 til 22-23. Samarbejde ophævet Også den aktuelle debat om at finde nye måder at integrere flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked spiller ind på beslutningen om at lukke Sprogcenter Himmerland, forklarer Hans Poulsen. Under alle omstændigheder skulle de samarbejdende kommuner finde på noget nyt med virkning fra 2007, hvor Himmerland jo kun tæller tre kommuner. Nibe og Sejlflod, som slutter sig til Aalborg, har for længst opsagt deres samarbejdsaftale med Sprogcenter Himmerland. Nibe udtrådte 1. april, og Sejlflod vinker farvel til juli. Seks-syv af resterende ni kommuner insisterede herefter på et nyligt fællesmøde på at ophæve samarbejdet med virkning allerede fra nytår. - De pågældende kommuner ønskede at stå frit med hensyn til, hvordan opgaven så skal løses. Sammenægningsprocessen har slet og ret taget så megen fart, at kommunerne har ønsket at stå mere frit. Derfor var der ingen mening i at opreholde Sprogcenter Himmerland til udgangen af 2006, uddyber Hans Poulsen. Han forestiller sig, at de enkelte kommuner nu må ud og afsøge markedet for andre udbydere inden for sprogundervisning. Det kunne godt gå hen og blive en opgave for aftenskoler som AOF og LOF, påpeger Hans Poulsen. - Medarbejderne på Sprogcenter Himmerland er forståeligt nok kede af, at det ikke er muligt at fortsætte. Men de har lovet, at deres egen usikre fremtidsudsigter ikke vil gå ud over eleverne, der undervises som hidtil, tilføjer Hans Poulsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...