EMNER

Sproget er vejen frem

På Sprogcenter Vendsyssel i Hjørring slider 14 indvandrere fra syv lande lige nu med at blive rigtig gode til dansk. Fælles for dem er, at de ikke har været særlig længe i Danmark - mellem to et halvt og syv år, og de har alle gejsten i behold, fortæller tovholder og jobkonsulent på projektet "Vejen til integration", Alette Nørgaard. Hun understreger, at projektet ikke er udtryk for en generelt bifaldende holdning til den danske integrationspolitik, men at projektet udspringer af nødvendigheden af at kunne sproget og forstå det danske samfund. Undervisningen er en kombination af klasseundervisning og sproglige praktikforløb, og forløbet skal vare et år. Sprogligt er spredningen hos deltagerne meget stor. Det skyldes blandt andet, at mange af kursisterne har været i arbejde, og at mange af de ufaglærte stillinger, de har haft, ikke fordrede, at indvandrene kunne sproget. Med den generelt stigende arbejdsløshed er indvandrene kommet i en situation, hvor sproget er altafgørende for deres reelle muligheder for at kunne klare sig i fremtiden, siger Alette Nørgaard. Integrationsprojektet, som begyndte i maj i år, er et samarbejde mellem den tværkommunale Formidlingsenhed Nord og Sprogcenter Vendsyssel. Om de "nye" indvandrere lige nu kan forestille sig at komme i arbejde, blæser lidt i vinden. Men frustrationen over ikke at kunne dansk nok har de til fælles.