EMNER

Sprogfag i krise

UNDERVISNING:Rektor Søren Hindsholm havde (29.11.) et "på Kanten" om sprogfagene i det almene gymnasium. Fransk er ved at forsvinde i uddannelsessystemet; tysk har det ikke meget bedre. At det er et problem for erhvervslivet og eksporten, siger sig selv. Men det er også et problem for kulturlivet og forskningen, at færre og færre kan orientere sig på fransk og tysk. Provinsialismen lurer lige om hjørnet. Dertil kommer, at der sjældent er sammenhæng mellem valg af fremmedsprog og studieretning. Det skyldes, at eleverne qua forhåndstilmeldingen i grundskolen ofte vælger fremmedsprog uden at vide, hvad de kan bruges det til. Flere sprogtilbud som foreslået af Søren Hindsholm risikerer blot at medføre ressourcespild. Det er valgsituationen, der skal ændres. Fremmedsprogene skal vælges på oplyst grundlag, dvs. sidst i grundforløbet i 1g, når eleverne kan se en sammenhæng mellem fremmedsprog, studieretning og videregående uddannelse. I selve grundforløbet - det første halve år i 1.g - bør sprogkræfterne samles om engelsk, som eleverne kender, og latindelen i almen sprogforståelse; latin er en velegnet fællessproglig nøgle. En sådan koncentration vil give undervisningen den fornødne arbejdsro samt eleverne et oplyst grundlag at vælge sprog på i december.