EMNER

sproglærer

Birgitte Wern har været ansat i Folketingets sprogskole siden 1987. Ud over at undervise i engelsk og fransk, står hun for sprogtjenesten. Her søger hun for tolke til de store møde, oversættelser af taler, programmer, menuer mm. Hun tager sig også af sproglige spørgsmål fra ministerier, styrelser, ambassader og andre, der vil vide, hvordan for eksempel Folketingets formand skal tiltales på engelsk.