EMNER

Sproglig lapsus i radionyhederne

Ved sammensatte ord forstås, at to selvstændige ord kobles sammen til ét, f. eks. pigenavn eller drengenavn. For at spare plads kan man sætte sådanne ord sammen: pige- og drengenavn eller sommer- og vintertøj og lignende. Men forudsætningen for, at man kan koble sammensatte ord sammen, er altså, at orddelene hver for sig er selvstændige ord.

Det går altså ikke, at man, som oplæseren af dagens radionyheder på DR2 (29. april) både om morgenen og midt på dagen frimodigt forkyndte, at en eller anden nyhed (vist vedrørende svineinfluenzaen), hverken kunne ”be- eller afkræftes”. Det må betragtes som en sproglig lapsus, som er forbeholdt dem, der er kandidater til et kursus i nyhedsoplæsning, eller hvor de ønsker at udtrykke sig korrekt. Forstavelserne be- og af- er jo i denne forbindelse ikke selvstændige ord, men blot betydningstomme forstavelser, som ikke kan stå alene. På ordentlig dansk må det anstændigvis hedde ”bekræfte eller afkræfte”. Der bruges jo ikke mere tid ved at sige (eller skrive) ordene helt ud, og for tydelighedens skyld vil det indebære en vis fordel.