Sproglig uoverensstemmelse

} HJØRRING: Ved Falcks nytårsarrangement forleden havde der indsneget sig en tolkningsforhindring omkring ordene parole og parade. Stationsleder Lars Jensen har venligst gjort opmærksom på, at arrangementet i redningskorpsets regi har heddet "nytårsparade" de seneste 98 år, og at Falck har valgt at bibeholde grundlæggeren, Sophus Falcks eget ordvalg. I øvrigt oplyser han endvidere, at borgmestre er formænd for de respektive, lokale beredskabskommissioner og ikke, som det fremgår af artiklen, beredskabudvalget. Den ansvarlige for artiklen beklager sprogforbistringerne og tager korrektionerne til efterretning. } LANDSFORVISTE: Nordjyder, som mere eller mindre frivilligt befinder sig i hovedsttadsområdet i den kommende uge, kan mandag aften med fordel aflægge en visit i Hjemstavnsforeningen for Vendelboer. Der vil pianisten Levi Bæk og hans hustru, Hanne Christensen gæste Billedsalen i Bethesda i Rømersgade 17 i København. Parret vil underholde med et genremæssigt varieret udbud af "Danske sange". Levi Bæk vil huskes af dem, som i 2004 deltog i Hjemstavnsforeningens 60 års jubilæum i Odd Fellow Palæet - her spillede den klassisk uddannede pianist til samtlige deltageres tilfredshed. } NY SOGNEGÅRD: På søndag formiddag er der indvielse af den nye sognegård i Tårs. Festligheden indledes i Tårs Kirke med en gudstjeneste, som forrettes af provst Lars E. Stephansen fra Hjørring. Efter gudstjenesten er der middag og festligt samvær i den nye sognegård.