EMNER

Sprogskole koster skatteyderne en kvart million kroner

HJØRRING:Stadig færre elever i Sprogskolen, som Hjørring Kommune driver i samarbejde med otte andre kommuner, forventes at komme til at koste skatteborgerne i Hjørring 254.400 kroner i 2003. Det er det foreløbige resultat af en gennemgang af Sprogskolens budget for 2003, som samlet viser et forventet underskud på 1,2 mio. kroner, der skal fordeles til de ni kommuner. Ved indgangen til 2003 havde Sprogskolen 42 lærere og vejledere, hvoraf ni var ansat på midlertidige kontrakter, der udløb ved udgangen af juli 2003. Disse ni har ikke fået forlænget deres kontrakter, ligesom fire lærere, der har forladt Sprogcentret grundet pension eller andet arbejde, ikke er blevet erstattet af nye. Hertil kommer, at Sprogskolen har afskediget fire fastansatte lærere i et forsøg på at få udgifter og indtægter til at nå sammen. Basparelserne er dog ikke foretaget i samme takt som nedgangen af elever, og Sprogskolen forventes altså at afslutte 2003 med det førnævnte underskud, som fordeles på de ni kommuner i forhold til det antal elever og timer, de hver især har brugt Sprogskolen. Når Sprogskolen skal lægge budget for 2004 og 2005, forventes det at indgå i planlægningen, at klassekvotienterne bliver højere og at der skal bruges generelt færre lærerressourcer på sprogundervisningen. Hjørring Kommune vil i løbet af kort tid tage kontakt til de øvrige otte kommuner for at etablere en samarbejdsaftale, der tager højde for de ændrede forudsætninger med færre elever. De øvrige kommuner er: Brønderslev, Frederikshavn, Hirtshals, Læsø, Løkken-Vrå, Sindal, Skagen og Sæby.