Sprogstudier bliver erhvervsvenlige

I løbet af få år bliver det muligt at kombinere en uddannelse som ingeniør på Aalborg Universitet (AAU) med en titel som cand. mag. i tysk, engelsk eller spansk.

- Vi overvejer at reformere vore sprogstudier, idet vi vil forsøge at kombinere de klassiske sprogfag med noget, der er mere erhvervsrettet, forklarer Ole Prehn, der er dekan ved det humanistiske fakultet på AAU. Overvejelserne skal ses i lyset af, at tilslutningen på de klassiske sprogstudier er faldet drastisk de senere år.

  • I dag er der kun 10 nye tyskstuderende på Aalborg Universitet.
  • For blot få år siden var der 30-40. - Isoleret set er vores tyskstudium en underskudsforretning. Eneste jobmulighed for de unge, som vælger at læse tysk på den klassiske facon, er jo nærmest at blive tysklærer. Derfor er vi efter min mening nødt til at ændre undervisningen, så den også kan bruges til andre formål, siger Ole Prehn. Det betyder blandt andet, at fremtidens sprogstuderende på AAU skal læse en hel del mindre klassisk litteratur og en del mere kultur og samfundsforhold. Gode sprogkundskaber giver bedre jobmuligheder - Selvfølgelig vil der fortsat være brug for kandidater, som kan undervise i sprog på gymnasierne. Men det vil den nye uddannelse også tage højde for. Det nye er, at den er mere anvendelig for eksempelvis jurister, økonomer og ingeniører, som arbejder i udlandet. Alt andet lige, så skulle det gerne give langt bedre jobmuligheder for unge, som vælger at kombinere sprog med en anden uddannelse på universitetet, påpeger dekanen. Det humanistiske fakultet har endnu ikke en færdig tidsplan men Ole Prehn vurderer, at det ændringerne kan ske i løbet af en overskuelig årrække. Formanden for Dansk Industri i Nordjylland, Kurt Weiss, hilser universitetets planer velkommen. - Godt nok kan korrespondenter klare en hel del opgaver. Men det er meget praktisk, hvis for eksempel ingeniører eller folk, som beskæftiger sig med handel, også behersker sproget i det land, som de opererer i. Derfor er det rigtig godt, hvis universitetet i højere grad vil kombinere uddannelserne, siger han. Ikke nok at kunne tale engelsk Selv om engelsk i højere og højere grad benyttes som forretningssprog verden over, er det i mange tilfælde ikke nok at beherske det sprog, mener Kurt Weiss. - Det vil altid være en fordel at kunne tale sproget i det land, hvor man arbejder eller som man handler med. Vi lever i en globaliseret tidsalder, hvor det nærmest er et krav at kunne forskellige sprog for at begå sig, siger han. Kurt Weiss kunne godt tænke sig, at AAU også tilbød kinesisk. - Kina er fremtidens marked, og det ville være en stor fordel, hvis der blev uddannet flere unge i dette sprog, bemærker han. Men det er der ikke umiddelbart planer om at oprette et studium i kinesisk på universitetet. - Jeg kan godt følge tankegangen. Men det bliver nok ikke lige med det første, vi opretter sådan et studium. I første omgang drejer det sig om at få moderniseret de sprogstudier, vi allerede har, siger Ole Prehn.