Brønderslev

Ssang og musik i veteranklubben

Veteranklubben i Vrå har fredag sang- og musikeftermiddag i Vrå Sognegård med operasanger Jørn Tell, Vittrup, og organist Marie Louise Clemmensen, Vrå.