SSP laver plan for forebyggelse

SSP vil sikre at alle elever modtager en god forebyggende undervisning

HIRTSHALS:- Vi ønsker ikke at fjerne den enkelte lærers mulighed for at tage initiativer til emner, projekter og undervisning med relation til forebyggelse af kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Tværtimod. Men en egentlig plan for den forebyggende indsats i kommunens skoler kan være med til at sikre, at alle børn og unge, der har gået i skole i Hirtshals Kommune, har modtaget en god og dækkende forebyggende undervisning, siger SSP- og ungdomskonsulent Mads Haugaard. SSP-udvalget for Hirtshals Kommunen har drøftet muligheden for at lave en sådan egentlig plan for den forebyggende indsats i kommunen. - Når vi har udformet en egentlig handleplan, skal den behandles politisk og godkendes, inden den kan tages i brug, konstaterer ungdomskonsulenten. Efter et møde med repræsentanter fra skoler, skolebestyrelser, idrætsforeninger og forenings- og klubliv samt fra de lokale SSP-grupper i Bindslev og Tversted, kunne udvalget konstatere, at der i dette lokalområde ikke er problemer med organiseret kriminalitet. - Det førte til, at SSP-udvalget aflyste det planlagte borgermøde i Bindslev om rockerkriminalitet, siger Mads Haugaard. På mødet var der stor opbakning til et forslag om at lægge de lokale SSP-grupper i Tversted og Bindslev sammen. SSP-udvalget har siden vedtaget forslaget, men satte som betingelse, at der fortsat vil være en SSP-kontaktlærer på såvel Bindslev som Tversted skole. Mødet med de lokale ildsjæle i børne- og ungearbejdet skulle kortlægge situationen i forhold til børnene og de unges trivsel, specielt med fokus på kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Tre punkter viste sig væsentlige, også i Bindslev-Tversted området: Unges forbrug af alkohol, ulovlig knallertkørsel samt hasarderet kørsel i biler i byerne. Omkring børn og alkohol diskuterede man om man kan intensivere den forebyggende indsats, bl.a. ved at arrangere temaaftener og etablere klasseaftaler helt ned i børnehaveklasserne. Det kan måske lette forældres adgang til senere i børnenes skoleforløb at diskutere kombinationen børn og alkohol. Konkret har SSP-udvalget og skolebestyrelserne på Horne-Asdal, Tversted og Bindslev skoler besluttet, at man i den kommende tid vil tage udfærdigelsen af en egentlig rusmiddelpolitik op. - Det er vigtigt, at vi kommer i gang på nogle skoler. Så kan erfaringerneherfra forhåbentlig bruges som inspiration på de andre skoler , siger Mads Haugaard.