SSP-medlem kritiserer udvalg

Der snakkes for meget og handles for lidt, mener Trine Bjerg

PANDRUP:SSP-udvalget er ikke udfarende nok. Der bliver snakket og snakket i udvalget, men der er for lidt handling bag ordene. Det mener byrådsmedlem Trine Bjerg, som repræsenterer Venstre i udvalget. Tidligere har blandt andet skolebestyrelsen ved Jetsmark Centralskole stillet spørgsmålstegn ved den måde, SSP-udvalget fungerer på, men nu kommer kritikken altså også fra medlemmer, der selv sidder i udvalget. - Vi må konkludere, at der ikke sker nok i udvalget, siger Trine Bjerg, som slår fast, at man på SSP-møderne har snakket meget om handlingsplanen for SSP-arbejdet, men problemerne er ikke blevet angrebet på en konstruktiv måde. - Vi snakker og snakker, men der bliver ikke skredet til handling, siger hun. Trine Bjerg finder det fornuftigt, at SSP prioriterer den forebyggende indsats højt. Men det er ikke nok at gå ud på skolerne og fortælle de unge, at det er farligt at ryge hash. SSP skal ud hvor de unge er. Hvis behovet er der, skal man ud og snakke med de unge, og så er det lige meget, om det skal foregå kl. 22 ved Jetsmark Centralskole, mener Trine Bjerg. Hun vil gerne have drøftet SSP-koordinator John Nørkjærs funktionsbeskrivelse. Det skal ske for at sikre, at SSP i højere grad kommer ud og møder de unge og drøfter problemerne med dem. - Der er brug for en gevaldig opstramning. SSP skal være mere udfarende. Det er for nemt at sige, at man bare arrangerer ”Sjov lørdag” eller ”Aktiv Fredag”. Selv om det måske har fungeret udmærket, er det ikke ensbetydende med, at man skal lave det samme år efter år. Der er brug for fornyelse, siger Trine Bjerg. Under alle omstændigheder skal ressourcerne udnyttes bedre, end de bliver i dag, understreger hun. Hun mener ikke, at problemerne løses ved blot at ansætte en streetwalker , og hun påpeger, at det primært er forældrenes ansvar at holde øje med deres børn. Ifølge John Nørkjær skal SSP-udvalget i morgen drøfte ansættelse af en person, der både skal være opsøgende ungdomsmedarbejder og klubleder. SSP-udvalget unersøger også mulighederne for, at lærere på skolerne kan inddrages i SSP-arbejdet, oplyser John Nørkjær.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk