EMNER

SSP-udvalg følger op på borgermøde

SSP sætter fokus på samarbejde med handelsstanden

HIRTSHALS:Den store interesse, der var for vinterens borgermøde på Hotel Hirtshals om rockcerkriminalitet glæder Hirtshals Kommunes SSP-udvalg. På det seneste møde diskuterede udvalget de mange opfordringer, der kom frem på mødet. En af dem handlede om et bedre samarbejde med handelsstanden i almindelighed og værtshusene i særdeleshed, og det er en af de opfordringer, SSP-udvalget har taget til efterretning. - Vil vil i den kommende tid fokusere på at fremme samarbejdet med handelsstanden for at "passe på" de unge i bymiljøet, siger formanden, byrådsmedlem for V, Merete R. Christensen. SSP-udvalget arbejder desuden med en idé om en såkaldt fripas-ordning. Den går ud på at fremme børn og unges muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Udvalget prøver at finde midler til dækning af f.eks., kontingent i klub eller forening, så barnet eller den unge, der er motiveret for at prøve, ikke støder på en økonomisk barriere. - Målgruppen er børn og unge, hvor det vurderes, at et sådant fripas vil kunne afhjælpe begyndende eller igangværende, uheldig adfærd, og hvor forældrene eller den unge selv ikke er i stand til selv af afholde udgifterne til kontingent, siger Metrete R. Christensen. Folkeoplysningsudvalget ser positivt på denne idé og vil tage kontakt til foreningslivet for at undersøge mulighederne for et samarbejde om en sådan ordning. Udvalget har desuden valgt at klæde SSP-kontaktlærerne bedre på i den kommende tid. Der satses på temadage m.v., så disse kontaktlærere bedre bliver i stand til at tackle svære situationer og samtidig får mulighed for at benytte ny viden. I løbet af april kommer ungdomskonsulent Mads Haugaard rundt til eleverne i kommunens 7. - 10 klasser for at dele Rusmiddelguiden ud. Guiden er primært rettet mod forældre og giver bl.a. gode råd om afholdelse af fester, og den indeholder en kort og præcis gennemgang af forskellige rusmidler og deres virkning. - Selv om gudien er beregnet på forældrene, kan teenagerne med fordel læse med også, siger Mads Hougaard. Han glæder sig til at blive præsenteret for kommunens ældste skoleelever og fortælle om sine opgaver.