Store Brøndum

St. Brøndums fremtid på værksted

Landdistriktskonsulent tilkaldt som hjælpemekaniker.

Onsdag 16. april om aftenen kaldes alle lokale borgere til fremtidsværksted i St. Brøndum Forsamlingshus, hvor borgerforeningen og Brugerforeningen Kulturkøbmanden har inviteret Pia Bonde, Rebild Kommunes landdistriktskonsulent, til at lede mødet. Det var de godt 30 fremmødte på borgermødet i marts, der blev enige om at holde et fremtidsværksted for at koordinere de mange tiltag, der allerede er planlagt i byen, og for at få ideer i øvrigt til landsbyens udvikling. Mødet 16. april begynder med en idé-fase, hvor folk kommer med deres gode idéer, derefter er der prioritering og senere opsamling. Til sidst drøftes, hvordan tiltagene kan føres ud i livet. Alle i St. Brøndum med opland er velkommne, opfordrer Lisbeth Nørgaard, som i øvrigt på borgermødet blev genvalgt til at repræsentere St. Brøndum i landsbyrådet.