Danmark

Stå fast

IKKE-RYGNING:At ændre holdninger i en befolkning svarer til at manøvrere med en supertanker. Man kan ikke lægge kursen om på et øjeblik – det tager sin tid at få vendt skuden. Derfor glæder det mig, at så mange danskere relativt hurtigt har ændret adfærd i forbindelse med tobaksrygning. I hvert fald respekteres forbuddet mod at ryge på offentlige steder stort set alle steder – ikke nødvendigvis fordi der er tale om et forbud, men fordi danskerne erkender, at rygning er skadeligt for deres helbred. Så vi kan nok forudse, at rygeloven bliver strammet yderligere, når den skal til revision i 2010 – først og fremmest til gavn for folkesundheden. Derfor undrer det mig, at et flertal i Europa-parlamentet stemmer for at udvide støtten til tobaksproduktion i Sydeuropa og forlænge støtteordningen fra 2010 til 2013 – og jeg finder det bemærkelsesværdigt, at forslaget fik flertallet med to danske socialdemokraters stemmer, mens én socialdemokrat (Poul Nyrup Rasmussen) undlod at stemme. Det forlyder oven i købet, at der er tale om produktion af så dårlig tobak, at sydeuropæerne ikke selv vil ryge den, så tobakken anvendes enten til eksport eller til at pløje ned i jorden, hvilket gør det tydeligt, at hensigten udelukkende er at få fingre i EU-pengene (syv milliarder kroner om året). Europa-parlamentet vedtog samtidig, at der skal ofres flere penge på kampagner mod tobaksrygning, men det stiller blot hykleriet i relief, ikke? Jeg er glad for, at den danske landbrugskommissær, Mariann Fischer Boel, tager klart afstand fra parlamentets holdning i ”tobakssagen”, og fødevareminister Eva Kjer Hansen slår fast, at det ikke bliver med hendes støtte, at sydeuropæerne fortsætter dyrkningen af tobak. Skal der være en støtteordning til de sydeuropæiske tobaksdyrkere, bør den anvendes til at omlægge driften til noget fornuftigt… Og i Danmark skal vi fastholde de bestræbelser, der er sat i gang for at ændre danskernes holdning til rygning. Måske kan vi – sammen med de andre lande, der har en konsekvent holdning til tobaksrygning – være ”gode eksempler” for resten af Europa. Til gavn for befolkningernes sundhed og for de nationale økonomier, når de spares for behandling af de tobaksrelaterede sygdomme.