Stå imod janteloven

Det Radikale Venstres regionsbestyrelse har 17.8. afsluttet færdiggørelsen af valgprogrammet til regionsvalget 17.11. og besluttet fremsende vores udmelding til pressen om, at vi håber Akkrediterings Rådet til efteråret, giver grønt lys til en lægeuddannelse på Aalborg Universitet.

Det er ikke overraskende, at der foregår et skrivende verbalt slagsmål om, hvorvidt der er behov for en lægeuddannelse i Aalborg, der til efteråret skal drøftes i Akkrediterings Rådet, for sådan reagerede Københavns Universitet, da Århus fik deres lægeuddannelse midt i 50'erne, kæmpede København imod dette ”Jungleuniversitet” til det sidste og det samme skete, da Odense fik deres, kæmpede Århus og København imod med alle til rådighed stående midler! Da Aalborg… så sker det samme. Så det er helt efter bogen, at der også reageres, hvor det nu ligger i kortene, at der nu er det Aalborgs tur til og få en lægeuddannelse. Mange husker den indædte modstand mod at uddanne Civilingeniører på AAU. I dag er uddannelsen succesrig og internationalt højt estimeret – ligesom den medico-tekniske uddannelse. Industrien/erhvervslivet har de seneste to år vurderet AAU – ingeniøruddannelsen som klart den bedste i Danmark, bl.a. i kraft af ingeniørernes evne til samarbejde, kommunikation og innovation. Hvorfor skulle det være mere kompliceret, at uddanne læger end ingeniører? Vi er mange, som støtter et kommende nyskabende lægestudium på AAU. fortrinsvis p.g.a. en dybt alvorlig lægemangel bl.a. i Nordjylland, som om få år betyder, at der mangler mindst 100 praktiserende læger, foruden yngre læger og speciallæger på sygehusene. Enkelte kommuner risikerer at stå helt uden lægedækning, og flere sygehusafdelinger vil være i fare for at skulle lukke p.g.a. lægemangel. Det er veldokumenteret, at læger fortrinsvis slår sig ned i nærheden af, hvor de er uddannet. Desuden vil en lægeuddannelse på AAU kunne føre til et spændende fagligt og forskningsmæssigt miljø p.g.a. årelang erfaring med projektorienteret undervisning og mulighed for samarbejde med forskellige sundhedsuddannelser. I øvrigt har Aalborg Sygehus i ca. 30 år uddannet speciallæger på linje med København, Odense, og Århus – uafhængigt af universiteterne. Endelig udfylder de studerende fra Århus kun en tredjedel af pladserne, som er til rådighed på anden dels - studiet på Aalborg Sygehus. De studerende i Århus forbliver der, hvor de i løbet af studiets første del har stiftet familie, sociale netværk og bolig. Det vil være helt anderledes, hvis de var startet i Aalborg på AAU. Centrallisterne mener, at det er spild af ressourcer at oprette en lægeskole i Nordjylland i lyset af regionernes forsvinden og universiteternes forsatte fusioner til gigantinstitutioner. JA, men der bor fortsat mennesker i Nordjylland, som har behov for kvalificerede læger! Nedlægning af Region Nordjylland kan bestemt, som den mindste være oplagt for den centralistiske V-K regering og dets vedhæng DF. Lad os dog støtte alle gode kræfter for, at fremme en sund udvikling, som ikke bæres af frygt og dommedagsprofetier. Vi har i Nordjylland et bæredygtigt innovativt universitet i rivende udvikling. Men man skal være robust for at kunne stå imod janteloven.