Lokalpolitik

- Stå sammen på det lokale plan

Pernille Vigsø Bagge (SF) opfordrede i Brovst til genindførelse af fællesskabet

BROVST:Pernille Vigsø Bagge, SFs nyvalgte folketingsmedlem fra Løgstør, sendte en klar og kontant opfordring på 1.-maj mødet i Brovst: Vi på venstrefløjen skal stå sammen for at få vendt udviklingen med det opslittede Danmark og den voksende underklasse. - Der er to årsager til klassedelingen, understregede hun: Regeringen og Dansk Folkeparti på den ene side og dansk selvtilstrækkelighed på den anden. - Det er helt ned på det lokale plan, at fællesskabet skal stå sin prøve, påpegede Pernille Vigsø Bagge. Man vil gerne bevare det lille sygehus, men vælger det store. Og man vil gerne bevare den lokale købmand, men køber ind i Bilka. Det holder ikke. - Vi skal handle og hele tiden foretage valg, der gavner fællesskabet. Vi skal have overskud til at genindføre fællesskabet, lød kampråbet, inden Pernille Vigsø Bagge hastede videre til møde i Frederikshavn. Topkarakter Hendes indlæg var klart det korteste og mest kontante af de fire taler, der blev holdt ved 1. maj mødet i Bratskovs Park. Talen fik topkarakter af en af tilhørerne, 1. maj veteran Inge Hellum fra Biersted, 72 år og tidligere kommunalpolitiker i Aabybro Kommune og fast deltager ved 1. maj møder siden sin ungdom: - Sådan skal det gøres. Kort og kontant. Jeg har i mange år været på barrikaderne for at få kvinderne frem. Det er i høj grad lykkedes, og her er et godt eksempel på det, siger Inge Hellum, der stadig finder 1. maj-møderne vigtige: - De skal være med til at bevare solidariteten. Vi var kommet så langt, men nu har vi pludselig solgt hele vort land. Alt for meget er blevet privatiseret. Der er alt for lidt forståelse for de marginaliserede grupper. Bus var ingen succes Mødet i Bratskovs Park, der var arrangeret af LO i de fire Jammerbugt-kommuner i samarbejde med Socialdemokraterne og SF, begyndte på grund af konfirmationer allerede kl. 9 i håb om at trække flest mulige deltagere. Men da den første taler, folketingskandidat Brian Kjær (S), gik på talerstolen, var der kun mødt godt en snes. Og af dem var de fleste fra Aabybro Kommune, som LO-næstformand Erling Jacobsen fastlog i sin velkomst og betegnede som pinligt set med værtsbyens øjne. Initiativet med gratis buskørsel fra Nørhalne, Biersted, Aabybro, Birkelse, Arentsminde og Halvrimmen blev ikke nogen succes. Kun seks benyttede sig af tilbuddet i den 52 personers bus fra SES-Rejser, inklusive chauffør Ole Christensen. - Vi kommer alle fra Socialdemokraternes højborg i Biersted, lød svaret fra den politisk veloplagte flok. Flere og flere pladser blev dog besat i teltet, efterhånden som formiddagen gik, og da EU-parlamentsmedlem Ole Christensen som den sidste talte kort før middag, var der næsten 100 tilhørere. Bedre uddannelse Folketingskandidat Brian Kjær slog i sin tale til lyd for bedre uddannelse på alle niveauer og bekæmpelse af den negative sociale arv. - Alle fra direktøren og nedefter skal klædes på til at klare den globale trussel. Det er vigtigt, at vi får rettet op på uddannelsesefter-slæbet. Globaliseringen er kommet for at blive, men vi vil blive rige af den, hvis vi griber det rigtigt an, sagde Brian Kjær og opfordrede til solidaritet: - Hvis solidaritet kun er noget, man kun selv kan bruge, så findes solidaritet ikke, fastslog han. Ja og nej til traktaten Ole Christensen opfordrede forsamlingen til at sige ja til EUs forfatningstraktat ved afstemningen 27. september, mens amtsrådsmedlem Thomas Krogh (SF) anbefalede et nej. - Den nye traktat lægger op til, at EU skal gøres mere nærværende for borgerne, mere åben og mere demokratisk. Det vil fortsat være et samarbejde mellem suveræne stater. Der er ikke i Europa stemning for, at samarbejdet skal udvikle sig til Europas forenede stater, fastslog Ole Christensen. - Traktaten vil styrke markedskræfterne på bekostning af mennesker og miljø. Centrale velfærdsområder som sundhed og uddannelse betragtes ved et ja som varer og skal dermed handles på markedet. Det kan vi ikke leve med, og bl.a. derfor skal vi sige nej, lød det fra Thomas Krogh. LO-formand Preben Wiese havde gerne set flere end de ca. 100 deltagere: - Med konfirmationer samme dag vidste vi på forhånd, at vi ikke kunne nå op på et par hundrede som sidste år, siger han. Alt i alt blev det en god dag for de, der var mødt op, med kaffe og rundstykker, sang og musik, vand, øl og pølser - og hoppeborg for børnene.