EMNER

Stå sammen

KRISE:Igennem EU’s historie har vi set forskellige former for kriser, og altid har vi set, at det er lykkedes EU at overvinde disse og komme styrket og mere samlet ud af kriserne, hvilket beviser, at når der er 27 medlemslande og EU-institutioner, der beslutter at handle sammen, så er EU i stand til at opnå resultater til gavn for borgerne. Den nuværende finanskrise kan også vise sig at være en vej til, at EU øger sin samhørighed yderligere, og den Danske Regering og Folketingets partier indser, at det er nu euroundtagelsen skal til folkeafstemning. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat