Stålpriser får Sanistål til at opjustere

NORDJYLLAND:Stålprisernes seneste himmelflugt får VVS- og stålgrossisten Sanistål til at opjustere sine forventninger til hele 2004 markant i forbindelse med ni-månedersregnskabet. Ses der bort fra stålpriserne er der stadig fremgang at spore i koncernen. Sanistål venter nu et overskud før skat på 180-200 mio. kr., mens der tidligere var ventet et overskud på 140-160 mio. kr. Ledelsen påpeger dog, at det går den modsatte vej i det øjeblik, stålpriserne falder. Det er tredje gang i regnskabsåret, at forventningerne opjusteres. I de første ni måneder af 2004 fik Sanistål et overskud før skat på 153 mio. kr., hvilket lå klart over budgettet og 84 mio. kr. højere end i samme periode sidste år. God 65 mio. kr. af overskuddet skyldes de højere stålpriser, så ses der bort herfra, er resultatet stadig højere end sidste års. Ledelsen forklarer, at omkostningseffektiviseringer også spiller en rolle. Omsætningen er i de første ni måneder af 2004 steget med 17 pct. til små 2,6 mia. kr., og hvis der korrigeres for stålpriserne, er den organiske vækst 9,5 pct. Salget er øget inden for alle kundesegmenter på alle markeder, hvor Sanistål er til stede. Det vil sige Danmark, Tyskland, Polen og de baltiske lande. - Det vurderes, at Sanistål har udbygget markedspositionen indenfor såvel Byg, Stålindustri og Industri, står der i regnskabet. I forbindelse med de opjusterede forventninger anfører Sanistål, at det ud over stålpriserne også har haft betydning, at forsyningssituationen på stålområdet ikke begrænser salget i væsentligt omfang, at dattervirksomhederne alle bidrager positivt til vækst og indtjening, samt at aktivitetsniveauet ved indgangen til 4. kvartal lå på niveau med de foregående to kvartaler. Om stålpriserne anfører Sanistål, at markedet har været turbulent siden marts. Det er især øget efterspørgsel fra Kina, som har sendt dem til vejrs, og tendensen var fortsat stigende ved indgangen til 4. kvartal. RB-Børsen