EMNER

Står EU mon bag?

Før Lotte Bundgaard hidser sig for meget op over VK, skulle hun undersøge, om det mon er EU, som står bag tanken om at sælge de almene boliger. De sociale forhold skal jo harmoniseres, og almene boligselskaber findes ikke i de store EU-lande syd for Danmark, så tanken om, at ideen er kommet fra Bruxelles virker ikke så fjern. Den socialdemokratiske regering, vi havde før, kunne have hjulpet de almene boligselskaber meget mere, om den havde købt grundene op, hvor der skulle bygges almene boliger og derefter lejet grundene ud til de almene selskaber, som havde planer om at bygge på grundene. Eller den kunne forhøje grundskylden gradvist, indtil handelen med jord var gået i stå. Så kunne det offentlige spare en masse penge i lån og tilskud til det almene byggeri. Henning Grotum Sørensen agitationsleder for Retsforbundet i Nordjylland, Stygge Krumpensvej 100 a, Sæby hegs@12move.dk

Forsiden