Løkken

Står fast på partsfordeling

Kommunen vil ikke være med til at betale udgifterne til vedligeholdelse af den private fællesvej Liengårde. Martin Olesen Løkken, som ejer en af de tre ejendomme på vejen, har søgt kommunen om deltagelse i vedligeholdelsen ved at køre med en vej-høvl nogle gange om året. Statsskoven ejer de to øvrige ejendomme. Men det har teknisk udvalg sagt nej til. Udvalget fastholder en partsfordeling fra en vejforretning i 1996, som siger at Statsskoven betaler 60 procent af udgifterne og Martin Olesen Løkken 40 procent. - Vi deltager kun, hvis kommunen har en interesse i vejen, og det har den ikke, siger Leif Madsen (UP), formand for teknisk udvalg.