Står ved sag om bortvisning af leder

Efter forhandlinger og forlig med den bortviste børnehaveleder, Mads Mylund, trak Hobro Kommune bortvisningen tilbage. Kommunen fastholder dog stadig, at der var grund til at tage hul på sagen om et muligt overgreb mod et barn.

Efter forhandlinger og forlig med den bortviste børnehaveleder, Mads Mylund, trak Hobro Kommune bortvisningen tilbage. Kommunen fastholder dog stadig, at der var grund til at tage hul på sagen om et muligt overgreb mod et barn. ARKIVFOTO

Efter forhandlinger og forlig med den bortviste børnehaveleder, Mads Mylund, trak Hobro Kommune bortvisningen tilbage. Kommunen fastholder dog stadig, at der var grund til at tage hul på sagen om et muligt overgreb mod et barn. ARKIVFOTO

- Vi fastholder, at grundlaget for sagen er forhold, som kommunen hverken kan eller vil acceptere siger Jørgen Basballe, konstitueret kommunaldirektør i Hobro. Han vil ikke uddybe det nærmere, da det drejer sig om en personsag, og den må han ikke kommentere. Juristen Michael Lose fra BUPL har ført sagen mod Hobro Kommune for Mads Mylund. I NORDJYSKE Stiftstidende i går fastslog han, at Mads Mylund ikke er blevet beskyldt for noget, som er strafbart, og at kommunen ikke har haft grundlag for at bortvise ham. - Det er sjældent, at jeg har set så alvorlige fejl i sagsbehandlingen, som dem Hobro Kommune har begået i denne sag, lød det fra Michael Lose. Hobro Kommune har man ingen kommentarer til den udmelding. Her fastholder man blot, at kommunen har handlet ud fra bedste overbevisning. - Vi har i sagen handlet ud fra det helt overordnede hensyn, at alle trygt skal kunne overlade deres børn i kommunens varetægt, forklarer Jørgen Basballe. Mads Mylund blev bortvist fra sin stilling, fordi et forældrepar klagede over ham. De havde angiveligt fået at vide, at børnehavelederen havde taget fat i deres barn og irettesat det. De overskred deres grænser, og derfor anmeldte de sagen til Hobro Kommune. Mads Mylunds egen udlægning af sagen er, at det er korrekt at han tog fat i barnet, kiggede det dybt i øjnene og irettesatte det. Men at det på ingen måde havde noget med overgreb at gøre. Udover at bortvisningen blev trukket tilbage, blev Mads Mylund tilkendt en økonomisk erstatning. På trods af oprejsningen vender børnehavelederen ikke tilbage til Bymarken.