Stabil vækst hos de fleste virksomheder

Mens forretningen trives, er der udsigt til færre job i vinter

NORDJYLLAND:Erhvervslivet i landets nordligste region er i fuld gang med at høste sin andel at det opsving, der har præget Danmark i 2004. Såvel hvad angår indtjening, nye ordrer og produktion har der været og er fortsat udsigt til pæn vækst. Sådan lyder Nordjysk Konjunkturbarometers konklusion på en undersøgelse blandt 1000 nordjyske virksomheder, som har fundet sted i indeværende kvartal - Såvel når vi ser på den faktiske udvikling i det foregående kvartal som virksomhedernes forventninger til årets sidste kvartal, ser det ganske pænt ud, siger lektor Bent Dalum, Institut for Erhvervsstudier, der sidder med i analysegruppen. Forklaringen på væksten deler Nordjylland med det øvrige land, det er især de lettelser, som Folketinget har gennemført på skatteområdet, der har sat mere skub i forbruget og dermed produktionen. Intet boom på vej - Der er dog på ingen måde tale om en vækst som det boom i økonomien, man oplevede nogle år sidst i 90'erne, siger Bent Dalum, der da også må konstatere, at hvad angår beskæftigelsen, er der udsigt til færre i arbejde. Det er især på transportområdet, inden for telekommunikationsservice samt de to industribrancher, nærings- og nydelsesmiddelindustrien og jern- og metalindustrien, at der er udsigt til færre i arbejde. Forbigående jobtab - På det punkt må vi konstatere, at vi ikke er på niveau med det øvrige land, hvor der generelt er udsigt til stigende beskæftigelse, siger lektoren, der dog er sikker på, at det nordjyske beskæftigelsesfald er et forbigående fænomen. - Erfaringsmæssigt er der vigende beskæftigelse i vintersæsonen, og det er altså også tilfældet i år, siger Bent Dalum, som derfor forudser at 2005 generelt vil byde på flere nordjyder i arbejde. Af analysen fremgår det desuden, at de mellemstore virksomheder - dem med 10-99 ansatte - er de mest optimistiske, idet disse samlet set forventer at skulle ansætte flere i indeværende kvartal, mens firmaer med mere end 100 ansatte forventer uændret tilgang af nye ordrer og fald i beskæftigelsen. Geografisk er der også nogle markante forskelle, idet det er virksomhederne i Aalborg og Vesthimmerland, der samlet forventer at have færre i arbejde, mens eksempelvis Brønderslevs virksomheder regner med at øge bemandingen.