Stabile europæiske renter

Af Jens Nyholm BRUGLOGOSOMVIPLEJEROMLØRDAGEN Den kommende uge byder på tal for inflationen på begge sider af Atlanten, hvilket på forhånd indikerer, at interessen i denne uge - i modsætning til sidste uges valutafokus - vil centrere sig om obligationsmarkedet. Der er ingen tvivl om, at stigende energipriser pt. lægger et opadgående pres på inflationen, men måler man udviklingen uden de meget svingende energi- og fødevarepriser, er trenden vidt forskellig i Eurozonen og USA. Opad i USA og nedad i Eurozonen. Vi forventer, at det medfører yderligere udvidelse af rentespændet mellem USA og Europa. USA: Stigende prispres I USA er der primært to ting på kalenderen. Den amerikanske centralbank offentliggør den såkaldte "Beige Book", der beskriver økonomien i de enkelte centralbanksdistrikter. Vi forventer et lidt mere afdæmpet billede af aktiviteten og fokus på stigende inflationspres. Netop inflationspresset kommer for alvor frem i fokus, når amerikanerne offentliggør udviklingen i forbrugerpriserne onsdag. USA har været igennem 3 års økonomisk vækst ovenpå recessionen i 2001, og arbejdsmarkedet er nu ved at stramme til. Faldende produktivitet og stigende lønninger er nu sammen med stigende varepriser medvirkende til et underliggende prispres, som den amerikanske centralbank viser stigende bekymring for. Overrasker kerneinflationen opad, er der lagt op til yderligere renteforhøjelser. EU: Svag inflation I Eurozonen er situationen unægteligt noget anderledes. Godt nok driller de stigende energipriser i det overordnede prisindeks, men under overfladen sætter et svagt arbejdsmarked og en meget afdæmpet lønudvikling sine helt klare aftryk. Samtidig er de europæiske virksomheder så småt begyndt at vise muskler på investeringssiden og kombineres det med et svagt arbejdsmarked, er der lagt op til yderligere fald i den underliggende inflation, der alene i år er faldet fra 2,0 pct. til 1,6 pct. I relation til ECB og den fremtidige rentepolitik er inflationsudviklingen samtidig ekstrem vigtig. Godt nok klager ECB for tiden over, at der er for mange penge i systemet, og at de godt kunne tænke sig at fjerne nogen af dem (læs: forhøje renten). ECB har imidlertid et mål om en inflation tæt på 2 pct. ... ikke for langt under og slet ikke for langt over! Med en underliggende inflation der har retning mod 1 pct. - 1,5 pct. og med forventninger om, at inflationen vil ligge under 2 pct. de næste to år, bliver det mere end almindeligt svært at argumentere for en renteforhøjelse på nuværende tidspunkt. Vi er derfor rimelig fortrøstningsfuld mht. vores forventning om uforandrede renter i den resterende del af 2005. Hvis der hertil lægges, at den ledende tyske Zew indikator forventes at falde i denne uge, er der lagt op til en uge med et positivt europæisk obligationsmarked. Udvidelse af rentespæn Om europæiske obligationsejere får grund til at feste i denne uge, afhænger dog af amerikanerne. Overrasker inflationen opad i USA er der lagt op til rentestigninger derovre. Vi fastholder dog, at renten på vores side af Atlanten bør forblive stabil, og vi forventer derfor primært rentebevægelser i USA. Med andre ord ... rentespændet forventes at køre ud.