Stabilitet er i fare

ARBEJDSMARKED:Til VK-regeringen: Gennem mere end 100 år har vi i Danmark haft tradition for, at arbejdsmarkedets parter regulerer arbejdsmarkedet ved hjælp af aftaler. Dette system har givet en ro og stabilitet på det danske arbejdsmarked, som er helt enestående sammenlignet med andre lande. Med jeres korstog mod fagbevægelsen er I i færd med at sætte denne ro og stabilitet over styr. Korstoget kommer bl.a. til udtryk i: Lov om tværfaglige A-kasser. Deltidsloven. Lovforslaget om forbud mod eksklusivaftaler. Kommende forslag om indgreb i blokade retten. Hvert eneste indgreb vil medføre, at vores pris for den næste overenskomst bliver højere. Det, I tager fra os, vil vi kræve kompenseret fra arbejdsgiverne. Spil ikke hasard med roen og stabiliteten, hold fingrene væk og lad arbejdsmarkedets parter selv regulere forholdene. Vi håber, at den nye arbejdsskadelov bliver bedre end den gamle. Vi kan ikke forstå, at halvdelen af regningen for loven skal betales af de skadelidte pensionister. Der er tale om en forsikring, som arbejdsgiverne skal tegne, og så er det også rimeligt, at de skal betale hele præmien. Vores ledighed har de seneste tre måneder været 25 pct. højere end på samme tid sidste år. Beskæftigelsesministeren er knap så handlekraftig, som når det gælder om at genere fagbevægelsen. Han vil ikke gøre noget ved den stigende ledighed. Han sætter sin lid til et måske kommende opsving. Det gjorde I også i 80'erne, og vi kom op på 350.000 ledige i 1992. Lad være med at gentage det. Tag politiske initiativer til at sætte gang i beskæftigelsen igen. Det kunne den tidligere regering. Der er behov for et kvalifikationsløft af hele arbejdsmarkedet. Derfor er det forkert, at I har gjort AMU dårligere og indført brugerbetaling i store dele af undervisningssektoren. Det hæmmer de dårligst uddannedes muligheder for efteruddannelse. Fra 1.7. har I åbnet en ladeport for, at arbejdsgiverne kan misbruge bistandsklienter i ordinært arbejde uden ordinær løn. Vi vil holde meget øje med, hvordan det kommer til at fungere. Vi vil gerne påtage os et medansvar for at få bistandsklienter og andre i arbejde, men det skal ske under værdige forhold, uden mulighed, for at arbejdsgiverne kan misbruge det, og uden at allerede ansatte kan komme i klemme.