Dana cup

Stabilt år for boldklub

THORSHØJ: Try-Thorshøj Bolklub kan se tilbage på et stabilt år uden de store udsving. Foreningen har haft en stabil medlemsskare, dog med en lille tilgang i ungdomsrækkerne. Det var de gennemgående linjer ved generalforsamlingen, hvor formanden Kurt Thomsen, i sin beretning oplyste, at foreningen sidste sæson havde haft to herre-seniorhold i fodboldens serie 5 og serie 6. Begge hold markerede sig pænt, og fra bestyrelsens side er der en forventning om, at holdene vil gøre sig endnu mere gældende i år. Optimismen begrundes bl.a. med tilgang af flere nye spillere. I ungdomsrækkerne har TTB fortsat et stabilt samarbejde med Østervrå Idrætsforening. Samarbejdet omfatter alle rækker på nær de yngste. I forbindelse med ungdomsarbejdet havde formanden en bøn til klubbens voksne, som man gerne ser tage mere del i trænerarbejdet på ungdomssiden. Foreningens damehåndboldhold måtte desværre rykke ud af serie 2, men har til gengæld klaret sig flot i serie 3 i indeværende sæson. Formanden efterlyste i lighed med sidste år klare retningslinjer fra Sæby Kommune omkring tildelingen af rengøringshjælp i klubhuset. Det er stort problem, som det indtil videre ikke er lykkedes at finde en brugbar løsning på. Rengøringen er blevet klaret af byens pensionister og medlemmer, som har brugt deres ferie på rengøring og vedligeholdelse af klubhuset. Kurt Thomsen efterlyster ens tildeling for alle foreninger i hele kommunen og ikke som nu, hvor det efter hans opfattelse er de samme tre-fire klubber, der altid bliver tilgodeset. Foreningens regnskab viser et pænt overskud - især på baggrund af den store indsats, klubbens mange frivillige har leveret i forbindelse med bl.a. idrætsugen og Dana Cup, hvor TTB henter den største del af midlerne til driften. Formanden rettede en stor tak til klubbens mange gode og stabile sponsere for aldrig svigtende moralsk og økonomisk opbakning. Ligeledes har især Aktivitetsgruppen, der også holder til i TTB's klubhus, været en uvurderlig hjælp i årets løb, hvor den bl.a. har skaffet forskelligt inventar til klubhuset. Til bestyrelsen var der genvalg af Helle Nielsen og Henrik Møller Jensen. Annika Thomsen blev valgt i stedet for Pauli Thomsen, der ønskede at stoppe efter otte år i bestyrelsen. Ligeledes blev suppleanten Peter Jacobsen genvalgt sammen med revisoren, Erling Thomsen. Til håndboldudvalget var der genvalg af Jane Pedersen og Lene Andersen, mens Britta Nielsen blev valgt i stedet for Annette Thomsen. Foreningens nye festudvalg fik følgende sammensætning: Margit Pedersen, Ole Skovsgaard, Lene Andersen og Mogens Andersen. ÅB + -ok