Stadig behov

NORDJYSKE omtalte for nylig international rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

I Udlændingeservice ser vi udfordringen med at understøtte rekrutteringen af de højtuddannede udlændinge som en særdeles vigtig opgave. Antallet af højtuddannede udlændinge er steget år for år i de seneste år, og fremgangen er fortsat i 2009. I 1. halvår 2009 er der udstedt 1915 tilladelser mod 2624 i hele 2008. Vi har bl.a. taget en række initiativer for at gøre dialogen med virksomhederne bedre og lette sagsgangene. I 2007 lovede vi at klare sagerne inden for 30 dage, når alle oplysninger er fremsendt - vores servicemål. Vi har samtidig gjort os umage med at udarbejde ansøgningspakker, der gør det overskueligt at ansøge. Virksomhederne kan få en fast kontaktperson, som de kan være i direkte dialog med om bl.a. reglerne og evt. problemer i enkeltsager. Det er en stor udfordring for vores medarbejdere at klare sagerne - inkl. den nødvendige kontrolindsats - inden for de 30 dage. Men vi har grund til at tro på, at vi fortsat kan lykkes med opgaven. En stor brugerundersøgelse viste tidligere på året, at 80 pct. af firmaerne og 91 pct. af de ansatte er tilfredse eller meget tilfredse med servicen i Udlændingeservice. Men det forpligter kun til fortsat at arbejde med forbedringer.