Stadig bøvl på havnen i Hals

P-pladsen er væk, men det er bøderne ikke.

Skiltningen er ikke god nok, mener Marian Geller. Jo, den er så, mener ParkZone.

Skiltningen er ikke god nok, mener Marian Geller. Jo, den er så, mener ParkZone.

Selv om en udskældt, privat parkeringsplads på havnen i Hals nu er lukket, så giver arealet stadig anledning til utilfredshed. Denne gang med noget, der ligner modsat fortegn. Ejerne omdannede tidligere på året området til p-plads med tilhørende parkometer, men det medførte en stribe af protester - dels fordi lokalplanen for området ikke giver mulighed for at lave parkering på arealet, og dels fordi skiltningen var mangelfuld. Sidstnævnte bevirkede, at mange bilister ikke var klar over, at de skulle betale for at holde på arealet, og at de derfor fik en bøde af ParkZone, det private parkeringsfirma, der var hyret til at drive p-pladsen. Problemerne fik for to måneder siden ejerne til at lukke parkeringspladsen, og der er nu opsat skilte, som fortæller, at parkering på arealet er forbudt. Men dermed er der altså ikke lutter idyl i Hals, for skiltningen vækker stadig harme, ikke mindst hos politikeren Marian Geller (V), som også var blandt de skarpeste kritikere af p-pladsen, da dén eksisterede. - Ejerne har efterkommet beskeden om, at der ikke kunne laves privat parkeringsplads, men i stedet er der lavet det modsatte, så nu opkræves der parkeringsbøder hvis man standser eller parkerer på området, påpeger hun. - Bondefangeri - Problemet er, at skiltningen ikke er tydelig, og at man kan køre ind flere steder på arealet, uden at man ser skiltene. Der er tale om en ren pengemaskine og bondefangeri af værste skuffe, fastslår Marian Geller. Hun har skrevet til forbrugerombudsmanden, som har sendt ParkZone en skrivelse om, at markedsføringsloven skal overholdes. - Vi kan oplyse, at hvis der i forbindelse med det pågældende område på Hals Havn bliver opkrævet kontrolafgift, så skal skiltningen med oplysning om ”parkering forbudt” være klar og tydelig, ligesom der må opsættes det nødvendige antal skilte. Der henvises i det hele til markedsføringslovens § 1 hvorefter erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik, hedder i forbrugerombudsmandens brev, som blev sendt for en måneds tid siden. Det har dog ikke løst problemet, konstaterer Marian Geller: - Park Zone har ikke ændret skiltningen. Nej, så tjener man jo heller ingen penge. Det er i orden at forbyde folk at parkere på sit private jordareal, men når man vil tjene penge og hyrer et privat firma til at opkræve bøder, så skal markedsføringsloven overholdes. Det bliver den ikke, siger hun. Hun tilføjer, at der er lørdags var privat familiefest på restaurant Havkatten lige ved siden af arealet, og at syv biler fik parkeringsbøder ved den anledning. De var kommet med Egensefærgen og havde derfor ikke set de to små skilte, som står helt ovre i den anden ende af pladsen, nævner Marian Geller. - Jeg har derfor kontaktet politiet, og skrevet igen til forbrugerombudsmanden for at spørge, hvad vi så gør, når markedsføringsloven brydes, oplyser Venstre-politikeren. Hos ParkZone oplyser direktør Torben Holritz Juhl, at firmaet ikke har tænkt sig at ændre noget på havnearealet i anledning af Marian Gellers klage og skrivelsen fra forbrugerombudsmanden. - Vores jurist har vurderet sagen, og vi vil ikke ændre skiltningen. Vi har tre skilte på arealet, og vi mener, at det er tilstrækkeligt, og at skiltene er store og tydelige nok, siger han. - Det kunne vel tyde på, at det ikke er nok, hvis folk overser dem? - Vi har skilte oppe ved den eneste indkørsel til pladsen. Hvis nogen har fået bøder, fordi de er kommet med Egensefærgen og er kørt ind fra bagvejen, så må jeg sige, at vi ikke kan sikre os imod dét. Dér er de jo kørt op over en fortovskant, og det anser vi ikke for en brugbar indkørsel, svarer ParkZone-direktøren. - I kunne vel godt sætte skilte op, så alle kunne se dem? - Ja, det kunne man godt gøre, men dels er det ikke pænt, og dels synes vi altså, at der er skiltet godt nok, fastslår Torben Holritz Juhl.