Stadig budget-knaster inden 1. behandling

Kassen skal lænses for lidt mere end Venstre ligger op til, mener Socialdemokraterne

Skolevæsen 9. september 2004 06:00

SINDAL: Tirsdag aften blev budget 2005 kørt i stilling til mandagens 1. behandling ved et ekstraordinært møde i økonomiudvalget, men det var kun de tre Venstre-medlemmer, der vendte tommelen ubetinget i vejret. De to Socialdemokrater tog således forbehold, især på grund af de besparelser, som der er lagt op til på folkeskoler og biblioteksfilialer, forklarer S-gruppeformand Ivan Leth. Socialdemokraterne stiller sig tvivlende overfor, at man reelt sparer noget ved at lukke biblioteksfilialerne, da det kan medføre, at kommunens borgere vil låne mere i Hjørring og Frederikshavn, hvilket åbner op for, at nabobibliotekerne kan komme med en ekstraregning, når årets udlånstal gøres op. Hvad besparelserne på skoleområdet angår siger Ivan Leth: - Når der tildeles ressourcer til skolerne sker det efter elevtal, men når der skal spares er det især de små skoler, det går ud over, lyder kritikken. 4,1 mio. kr. spares Politikernes opgave i forhold til budget 2005 har været at finde i omegnen af syv millioner kroner, men en del af finansieringen - 2,75 mio. kroner - skal ifølge Venstre komme fra kassebeholdningen, men her vil Socialdemokraterne i stedet hæve over tre millioner kroner, ligesom man vil beslaglægge asfaltmidler for at nå målet. De besparelser, der er lagt op til er: * Børne- og kulturudvalget: 1,4 mio. kroner, deriblandt filiallukninger og besparelser på skoledriften på 280.000 kroner. * Dertil kommer yderligere en såkaldt reduktionsblok på netto 325.000 kroner, der skal drøftes mere detaljeret. * Socialudvalget har fundet en række forskellige poster, der samlet skulle kunne give 1,8 mio. kroner. Økonomiudvalget og teknisk udvalg finder også besparelser hist og her, hvilket sammenlagt giver omkring 4,1 mio. kroner - og som nævnt findes restbeløbet i kommunekassen. Kirkeskat, kommuneskat og grundskyldspromillen holdes i øvrigt i ro. Forlig? Borgmester Søren Risager (V) meldte tidligere ud, at besparelserne så vidt muligt ikke måtte berøre de såkaldte kerneområder, men erkender, at det ikke er lykkedes fuldstændig. Blandt andet har skolerne fået lov til at finde nogle af besparelserne på den længere skoledag, hvis de finder det nødvendigt. - Men der er andre områder, hvor der er stor realvækst, så i den forstand er det ikke et spare-budget, siger Søren Risager, der mener, at chancerne for et forlig ser pæne ud. - Der har jo været enighed i fagudvalgene, bemærker han. Umiddelbart ser det altså ud til, at de to S-medlemmer i økonomiudvalget ikke er helt enige med de beslutninger, som parti-kollegerne har truffet i fagudvalgene, men det afviser Ivan Leth. - Men man kan ikke konkludere, at vi er uenige internt, siger han og henviser til, at Socialdemokraternes gruppemedlemmer og bestyrelse mødes torsdag aften for at drøfte budgettet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...