Stadig dårligt alternativ

Den tidligere socialdemokratiske formand og statsminister, Jens Otto Krag har engang sagt

, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. Det lader til at være selve essensen af socialdemokraternes politik i dag. I det omfang det overhovedet er muligt at udlede nogle foreløbige standpunkter af socialdemokraternes politik, fremstår de tilmed klart dårligere end regeringens. En hurtig sammenligning af Regeringen og socialdemokraterne på tre store politikområder viser, at oppositionen forbliver et tvivlsomt alternativ. På det finanspolitiske område har regeringen anlagt en sikker kurs med skattestoppet, der både er blevet suppleret med markante velfærdsforøgelser og skattelettelser på arbejdsindkomster. Disse tre forbedringer er kun indbyrdes forenelige, fordi regeringens økonomiske politik samtidigt har skabt en historisk høj beskæftigelse, der har gjort Danmark til en rollemodel i EU og internationalt. Ifølge Finansministeriets seneste beregninger, har regeringen samtidigt nedbragt den samlede offentlige gæld fra 633 mia. kr. til knap 462 mia. kr. i løbet af de seneste 5 år. Den fortsatte gældsnedbringelsen betyder, at der er råd til det høje velfærdsniveau, når der i fremtiden bliver flere ældre at forsørge. Socialdemokraterne erklærer for tiden, at de går ind for skattestoppet. Men på samme tid ønsker de at forhøje beskatningen på f.eks. pensionsindbetalinger. Dertil kommer, at deres formodede samarbejdspartere, de radikale og SF, er højlydte modstandere af skattestoppet. Usikkerheden hører ikke op her. Socialdemokraterne plæderer samtidigt for en kortsigtet gavebodspolitik, der med sikkerhed vil føre til en overophedning af økonomien, og dermed sætter de seneste års sunde økonomiske kurs over styr. Slingrekursen videreføres i socialdemokraternes udlændingepolitik. Regeringen overtog i 2001 en udlændingepolitik, der efter 9 års socialdemokratisk styre havde spillet fuldstændigt fallit. Ved hjælp af en strammet og målrettet integrationspolitik, har vi skabt luft til integration. Resultaterne er begyndt at vise sig. Bl.a. som følge af starthjælpen, er der siden 2001 yderligere 28.000 indvandrer og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Herved sikres de et stærkt tilhørsforhold til samfundet. På ugens lige dage støtter socialdemokraterne de stramninger af udlændingepolitikken, regeringen har foretaget siden 2001. På andre dage ønsker de sammen med den øvrige opposition, at skrue tiden tilbage til den katastrofekurs, der kendetegnede området indtil 2001. De sidste fem år har regeringen haft en modernisering af den offentlige sektor som en høj prioritet. Vi har fokuseret den offentlige sektor på borgernes behov. Det er bl.a. sket ved, at ældre har fået frit valg på hjemmehjælpsområdet og ved, at alle patienter fra 1. oktober i år frit vil kunne vælge behandling på et privat eller udenlandsk hospital, hvis den almindelige ventetid overstiger en måned. Og regeringen har netop igangsat en grundig undersøgelse, der skal danne grundlag for en omfattende kvalitetsreform i den offentlige sektor. Undersøgelsen skal via en dialog med de berørte parter klarlægge, hvordan alternative tilgange kan sikre, at den offentlige sektors store potentiale udnyttes endnu bedre. Socialdemokraterne har vanen tro modsat sig enhver form for nytænkning i den offentlige sektor. Derfor har de som erklæret politik at ville afskaffe borgernes frie valg på hospitals- og hjemmeplejeområdet. De har ikke tiltro til, at borgerne selv er i stand til at træffe beslutninger og ønsker derfor en gammeldags offentlig sektor med centralisme, hvorefter borgeren må rette ind. Samlet set forbliver billedet af oppositionen ligeså uklart som det er usikkert. Heldigvis har regeringen stadigt blokken fyldt med gode initiativer.