Lokalpolitik

Stadig dramatiske nedskæringer

BUDGET:Budgetforliget i Aalborg byråd for 2005 viser, at der (næsten) er fuldstændig enighed om at fastholde de dramatiske nedskæringer og takststigninger fra 2003-budgettet. Der er enighed om, at de penge, der dengang blev taget fra de ældre og børnefamilierne, ikke skal tilbage til dem - selvom alle er enige om, at Aalborg kommunes økonomiske situation er god. Valgløfterne fra Socialdemokratiet og SF om lavere priser på daginstitutionstaksterne viste sig at være valgflæsk af dårligst tænkelige kvalitet. I stedet for lettelser har børnefamilierne fået prissstigninger på 10 procent udover de almindelige pris- og lønstigninger. Dette er sket samtidig med, at der er gennemført nedskæringer. Børnefamilierne kan her godt et år før næste byrådsvalg konstatere, at børnepasningen i Aalborg kommune er blevet dårligere og dyrere. Selvom skolerne denne gang slap for yderligere besparelser rammes de reelt af nye forringelser som følge af udgifterne til den 6. ferieuge væltes over på skolerne, samtidig med at der ikke er penge til de nødvendige indkøb af bøger og undervisningsmateriale. Budgetforliget giver håb om en lille forbedering af den kollektive trafik. Reelt er der dog afsat under to millioner kroner til dette. Til gengæld udsættes brugerne af den kollektive trafik igen for massive prisstigninger. I lighed med børnefamilierne kan de se tilbage på stigninger på op imod 10 procent mere end de almindelige løn- og prissstigninger i denne byrådsperiode. Aalborg kommune fortsætter sit misbug af aktiverede. Socialdemokratiet og SF kan se frem til at gå til valg næste år på baggrund af den yderligere skærpet konflikt med SID på dette område. Alt i alt har Socialdemokratiet og SF forsømt en enestående mulighed for at demonstrere, at der reelt er forskel på disse partier og Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Aalborg Byråd. Hermed er risikoen for, at vi får et borgerligt flertal i Aalborg Byråd blevet større, hvilket Enhedslisten beklager dybt.