EMNER

Stadig et stykke vej

Mine nordjyske konklusioner på trafikforlig: Der er enighed om at styrke den kollektive trafik både når det drejer sig om drift og anlæg.

TRAFIKFORLIG:Mine nordjyske konklusioner på trafikforlig: Der er enighed om at styrke den kollektive trafik både når det drejer sig om drift og anlæg. Jernbanenettet føres frem til nutidig standard. Time målsætning for transporten mellem de store bysamfund fra Aalborg til København. Der indføres incitamenter for at få mere gods på skinner. Der afsættes penge til at sikre nutidig færgebetjening af mindre øer. Cyklismen skal højt på dagsorden, som et hurtigt, fleksibelt og sundhedsfremmende Transportmiddel. Cykelvenlige byer kan fremmes, hvis kommunerne griber chancen. Der er afsat penge til at sikre fremkommeligheden fra Hanstholm til det jyske motorvejssystem. Der er afsat penge til at udvide kapaciteten nord for Limfjordstunnelen, 3. spor i nordgående retning fra tunnelen til Bouet. VVM-redegørelsen for Egholmlinieføringen af 3. Limfjordsforbindelse færdiggøres som forudsat i de nordjyske beslutninger om linieføring. Af de 94 mia. kr., som trafikaftalen koster, er der afsat en ikke disponeret restpulje, der giver mulighed for, at 3. Limfjordsforbindelse kan igangsættes som forudsat inden 2020. Der er således i trafikforliget sikret trædesten til at opfylde de nordjyske prioriteringer for transporten; men der er et stykke arbejde at gøre fortsat og det nordjyske samfund og de valgte politikere har en væsentlig opgave i at sikre realiseringen af bl.a. 3. Limfjordsforbindelse.