Socialforsorg

- Stadig fast stab på plejecentrene

Også modtagere af hjemmehjælp vil møde kendte ansigter, hvis integreret plejestruktur indføres, siger formand

JAMMERBUGT:Beboerne på plejehjem og modtagere af hjemmehjælp vil fortsat blive betjent af de kendte ansigter, hvis den ny storkommune indfører en delvis integreret plejestruktur. Det fastslår socialudvalgsformand Eva Rytter (S). Hun vil dermed berolige bl.a. Oscar Højen, Kaas, som i NORDJYSKE har taget afstand fra tankerne om delvis integreret plejestruktur, som bl.a. betyder, at hjemmeplejen og plejecentrene betragtes som én enhed. Oscar Højen frygter, det vil betyde, at medarbejderstaben på plejecentrene hele tiden skiftes ud, og at den faste leder forsvinder. Det får som uheldig konsekvens, at de nuværende medarbejderes nøje kendskab til de enkelte beboere forsvinder, mener han. - Som hovedregel vil det fortsat være den kendte faste stab, der skal være på plejecentrene og arbejde i hjemmeplejen. Kun i spidsbeslastningssituationer, som eksempelvis sygdom, kan det blive nødvendigt, at hente folk fra hjemmeplejen ind på plejecentrene og omvendt, siger Eva Rytter. - Jeg er helt enig i, at det er vigtigt, at både modtagere af hjemmehjælp og beboere på plejecentre møder de samme ansatte dag efter dag. Og det er selvfølgelig også vigtigt for de ansatte, at de ved hvor de har deres arbejdsplads, siger hun. - Og der vil også fortsat være en ledelse på plejecentrene. Hvis den delvis integrerede plejestruktur indføres, vil det blot betyde, at en leder af et plejecenter også får som opgave at være leder for hjemmeplejen i et bestemt område, tilføjer socialudvalgsformanden. Eva Rytter siger, at ideen med en delvis integreret plejestruktur bl.a. er, at gøre det lettere at hente hjælp fra hjemmeplejen over på et plejecenter - og om omvendt - når der er behov for det. -Jeg har flere eksempler på, at det er alt for besværligt at hente hjælp på tværs af grænserne, siger socialudvalgsformanden. Eva Rytter understreger, at der endnu ikke er truffet beslutning om at indføre en delvis integreret plejeordning. Det er en sag, der til sin tid skal behandles i Sammenlægningsudvalget. - Men jeg er meget glad for, at forslaget bliver debatteret så bredt nu, inden den endelige vedtagelse, siger hun.