Arbejdsmarked

Stadig flere fleksjob

Ændring betyder, at flere får tilbud om arbejde

AALBORG:Omkring nytår havde omkring 575 af kommunens borgere fleksjob, og ved årets udgang ventes det antal at være steget med med omkring 100. Den ændring giver kommunen en ekstra udgift på omkring fem millioner kroner i år. Socialforvaltningen lægger op til, at der i de kommende år skal ske en fortsat forøgelse af antallet af de såkaldte fleksjob, Arbejdsmarkedschef Svend Erik Hansen oplyser, at dem samlede tilgang ventes at blive på omkring160 om året. Han tilføjer, at forøgelsen netop nu hænger sammen med den ændring, der fra årsskiftet skete af reglerne for førtidspension. Hvis man har over en tredjedel af sin erhvervsevne tilbage, er det blevet svært at få tilkendt førtidspension. - Det betyder, at vi skal prøve at finde fleksjobs til den gruppe, der tidligere ville blive tilkendt førtidspension. Jobbene er tilpasset efter den erhvervsevne, som pågældende har tilbage. Det betyder, at vi kan indrette jobbene forskelligt. I nogle tilfælde vil deltidsansættelse være en mulighed. I andre tilfælde vil det være arbejde på fuld tid, men hvor man ikke forventer en indsats svarende til en heltidsstilling. Hvis en medarbejder i fleksjob har en tredjedel arbejdsevne, så kan arbejdsgiveren betale løn i forhold til den indsats, mens det offentlige så dækker resten, siger Svend Erik Hansen. Ansættelse i fleksjob sker til overenskomstmæssigt løn. - Men det øgede antal fleksjob, får vi flere ud på arbejdsmarkedet. Der bliver taget hensyn til medarbejderens arbejdsevne, ligesom der også tages et hensyn til virksomheden. I nogle tilfælde vil et firma måske meget gerne beholde en medarbejder, der har fået nedsat sin arbejdsevne, men for virksomheden kan det være et problem at have råd til at ansætte folk, der ikke kan yde en fuldtids indsats. Det tager fleksjobbene hensyn til, siger Svend Erik Hansen.