Stadig flere på træpiller

Markedet for træpiller har udviklet sig voldsomt de snere år. Siden 1995 er der skønsmæssigt opstillet mere end 20.000 kedler og stokerfyr, der kan fyre med træpiller. I forvejen var der 15.000. Hos Statoil BioEnergi vurderer man, at såvel antallet af kedler som produktionen af træpiller vil blive fordoblet i løbet af tre-fem år. En gennemsnitshusstand vurderes at kunne nedbringe varmeregningen med 40 procent ved at fyre med træpiller.