Stadig flere unge ryger hash

SSP-samarbejdet vil forsøge at ændre unges holdnig til farligt misbrug

AALBORG:Stadig flere helt unge i Aalborg Kommune ryger hash, og udviklingen vækker bekymring hos såvel skoler, socialforvaltningen og politiet. Gennem det såkaldte SSP-samarbejde vil de forsøge at påvirke de unges holdning, så de holder sig langt væk fra hashen. - Desværre er det efterhånden blevet en ret udbredt opfattelse, at hash ikke er nær så farligt som andre forbudte stoffer. Eksempelvis ecstasy. Det er efter vores opfattelse en meget farlig holdning at have til hash, siger chefkriminalinspektør Aage Nørgaard Jensen, der er formand for det centrale SSP-udvalg i Aalborg Kommune. En lokal undersøgelse om unges brug af rusmidler viser, at mere end hver fjerde elev i niende klasse har prøvet at ryge hash, der er meget let at få fat på. Rundt om i kommunen er der registreret faste salgssteder, ligesom der finder opsøgende salg sted i form af biller, som kører rundt, eller små sedler med telefonnumre på pushere. - Tallene er bekymrende. Derfor vil vi forsøge at påvirke de unges holdning, så de opfatter det at ryge hash som noget taberagtigt. De skal vide, at det ikke er muligt at passe et job, hvis man er hashryger, ligesom det kan føre til misbrug af hårdere stoffer. Hash og hårdere stoffer findes i de samme miljøer, og så vidt jeg ved findes der ingen junkier i Aalborg, som ikke er startet med hash. Rygning af hash kan i visse tilfælde også fremkalde psykose, advarer Aage Nørgaard Jensen. Efter hans mening er der både blandt unge og forældre en vis afslappethed over for hashrygning. Chefkriminalinspektøren tror det hænger sammen med, at mange af forældrene er af 68-generationen, som har et noget afslappet forhold til brugen af hash som rusmiddel. - Vi har oplevet børn helt ned til 11-årsalderen ryge hash. Det er vel lidt halvtidlig at starte på den slags, bemærker han. Aage Nørgaard vurderer, at det i mange tilfælde vil være lettere at bearbejde børnenes holdning til hash, end det er at få forældrene i tale. - Det er jo som regel de forældre, der holder sig væk, når der er møder på skolerne. Derfor er de nok svære at få i tale, påpeger han. Sideløbende med oplysningskampagnen om hashens skadelige virkninger vil SSP-samarbejdet stadigvæk arbejde på at begrænse drikkeriet blandt de unge. Det beskrives flere steder i Aalborg Kommune som et problem i den årsrapport for 2002, som SSP netop har udgivet. Desuden bliver det i rapporten nævnt, at der er en tendens til, at flere unge anvender vold fremfor argumenter som løsning på problemer. SSP opfordrer derfor til skærpet opmærksomhed på den del af de unges adfærd. Men rapporten fremhæver også en række solstrålehistorier. Blandt andet, at der stort set ikke findes gadebander i Aalborg. At der ikke findes væsentlige etniske konflikter mellem de unge. At de blå mandage, hvor konfirmander fra hele landsdelen strømmer til Aalborg, blev afviklet problemfrit. At sidste skoledag 2002 i modsætning til tidligere foregik i god ro og orden. Og at Aalborg er den større by i Danmark, hvor der er mindst kriminalitet. - De mange positive ting hører bestemt også med i totalbilledet, og generelt set står det faktisk ganske godt til med de unge i Aalborg Kommune. Men der er altså stadigvæk nogle ting at arbejde med, konstaterer Aage Nørgaard Jensen.